Basın Açıklamaları

30 AĞUSTOS’UN YILDÖNÜMÜNDE EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM!

Birinci Dünya Savaşı, emperyalist bir paylaşım savaşıydı. Çok uluslu imparatorlukların parçalanmasıyla sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı’nda emperyalist devletlerinin en önemli hedeflerinden birisi ve kendi aralarındaki çatışma konusu da Osmanlı topraklarının paylaşımıydı.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı yenilmiş, işbirlikçi İstanbul Hükümeti ve Saltanat, İngiliz emperyalizmiyle ülkenin işgal ve paylaşım anlaşması olan Sevr’i imzalamış, İngiliz, Fransız ve İtalya gibi dönemin emperyalist ülkeleri ile sonrasında ise emperyalizmin yönlendirmesiyle işbirlikçi Yunan Hükümeti tarafından ülkemiz toprakları işgal edilmişti.

30 Ağustos Zafer’i, böylesi şartlarda emperyalizmin işgaline karşı girişilen ve kazanılan bir zafer olarak Cumhuriyet’in kuruluşuna giden büyük bir zaferdir. 30 Ağustos Zafer’i, yalnızca Anadolu topraklarını işgal eden dönemin işbirlikçi Yunan güçlerine karşı değil, aynı zamanda dönemin emperyalist güçlerine de karşı kazanılmış bir zaferdir. Bu zaferin en önemli müttefiki ise yanı başında sosyalist Sovyet Cumhuriyet’i olmuştur. Bu ülkenin harcı, emperyalist işgale, işbirlikçi saltanat ve hilafete karşı mücadeleyle karılmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalist işgale ve emperyalizme karşı bir kazanılmış bir savaşın yıldönümüdür!

Ancak ülkemiz dün savaşla kazandığı bağımsızlığını, bizzat kapitalist sistem nedeniyle ve işbirlikçi sermaye sınıf eliyle emperyalizme teslim etmiştir. Ülkemiz ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel olarak bugün emperyalizme bağımlı hale gelmiştir. Ülkemizin bütün değerleri emperyalist tekellere peşkeş çekilmiş, Türkiye emperyalizminin pazarı haline getirilmiş, Gümrük Birliği ile AB, NATO üyeliği ile ABD emperyalizmine bağımlı kılınmıştır.

30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümü, emperyalizme karşı mücadele ile anılabilir. Ülkemizi emperyalizme teslim edenlerin, 30 Ağustos’u kutlamaları, yalnızca işbirlikçi kimliklerine kılıf yapmak içindir! 30 Ağustos’u, emperyalizme işbirliği yaparak ve emperyalizmin kullandığı gerici güçler ile işbirlikçileri yan yana getirerek “anmak” tarihsel gerçekler kadar mevcut durumu da ters yüz etme girişimidir!

Yeni 30 Ağustos’lara gerek var: Ülkemiz emperyalizmin boyunduruğundan kurtarılmalıdır! NATO’dan çıkılmalı, emperyalist üsler kapatılmalı, Gümrük Birliği Anlaşması iptal edilmeli, emperyalist tekeller ülkemizden kovulmalıdır!

Bugüne göre daha yoksun koşullarda kazanılmış bir zaferin yıldönümünde mazlum ulusların ve dünya emekçilerinin baş düşmanı emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltelim!

To Top