Basın Açıklamaları

37. yılında YÖK: İlke piyasacılık, rehber 12 Eylül

12 Eylül darbecilerinin ve günümüzde AKP’nin üniversitedeki bekçisi YÖK 37 yıl önce kuruldu.

Tarihimiz işçi sınıfının ve gençliğin mücadeleleriyle doludur. Sermaye sınıfı, egemenliğini devam ettirebilmek için dün de bugün olduğu gibi emekçiler üzerinde tahakküm kurmaktan, gençleri piyasaya uygun bireyler haline getirmek için gericiliğin tezgahına itmekten geri kalmamıştır. 

YÖK ile birlikte üniversitelerdeki akademik kadro iktidar yararına göre dizayn edilmeye başlanmış, harç zammı ve okuldan ihraçlar ile üniversiteler belli bir kalıba sokulmak istenmiştir.

Bugün de AKP iktidarı OHAL döneminde KHK’lar ve FETÖ’yle mücadele bahanesiyle üniversitedeki ilerici akademisyenleri atmakta, okullarda ve her yerde sorumsuzca gözaltılar yapmakta, AKP iktidarının uzantısı olan üniversite yönetimleri üniversitelerdeki kulüp faaliyetlerini neredeyse durdurmakta, öğrencilerin bir araya gelmesi engellenmektedir. Bu siyaset, aydınlanmanın yuvası olan üniversiteleri ve cumhuriyetin tüm ilerici birikimlerini yok etmeye yöneliktir.

12 Eylül darbesiyle birlikte 24 Ocak kararları uygulamaya konmuş, Turgut Özal ile piyasacılık ülke sathına yayılmıştı. Bu politikaların devamcısı olan AKP hükumeti bugün üniversitelerde bilgi üretimini tüketime, piyasaya kalifiye eleman yetiştirmeye feda etmektedir. Gün geçtikçe üniversiteler bir ticarethaneye dönmüş, çoğu öğrenci okumak için çalışmak zorunda bırakılmıştır.

37 yıldır devam eden bu süreçte ne YÖK piyasacı tutumundan vazgeçmiş, ne de gelen iktidarlar 12 Eylül’ün çizdiği yoldan sapmıştır.

Üniversite öğrencisi unutmamalı: Bizlere rehberliği yapan da, ilkemiz de, Gümüşsuyu’ndan Dolmabahçe’ye giden yoldur!

 

TKH Gençliği

7 Kasım 2017

To Top