Basın Açıklamaları

42. Yılında Maraş’ı Unutmadık!

1978 yılında onlarca yurttaşımızın faşist çetelerce öldürüldüğü Maraş Katliamı’nı unutmadık!

Ülkemizi 12 Eylül faşist cuntasına götüren önemli olaylardan biri 19-26 Aralık 1978 tarihinde Maraş’ta yaşanan katliam olmuştur. MİT ve kontrgerilla eliyle düzenlenen provokasyon sonucunda resmi sayılara göre 111 yurttaş yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve işyeri yağmalanmıştır. Katliamda ölenlerin sayısının resmi sayılardan çok daha fazla olduğu bugün bilinmektedir. Yaratılan provokasyonun ardından gerici-faşist güruh özellikle Alevi yurttaşların yaşadıkları mahallelerde günlerce süren kanlı bir katliama imza atmışlardır. Çocuk, kadın, yaşlı demeden katledilen yurttaşlarımız tarihte eşine az rastlanan bir şekilde öldürülmüştür.

Maraş’ta yaşananlar bir insanlık suçudur!

Bu katliama imza atanların ve emri verenlerin kimler olduğu bilinmektedir. Soğuk Savaş döneminde ABD ve NATO eliyle kurdurulan antikomünist, gerici örgütlenmeler bu katliamın doğrudan uygulayıcısı olmuşlardır. Ülkü Ocakları ve kontrgerillanın elbirliğiyle yaptığı bu katliamda emri verenler hakkında onlarca ifade ve kanıt bulunmaktadır. Buna rağmen olayın failleri açılan davalar sonucunda göstermelik cezalar almış ve birçoğu kısa sürede affedilmiştir.

Maraş Katliamı’nı yapanlar yargılanmalı ve hesap sorulmalıdır!

Şimdiye kadar görülen tüm davalar yetersiz ve hukuk dışıdır. Katliamın sorumluları açıktan devlet tarafından korunmakta ve kollanmaktadır. Öyle ki, davanın birinci dereceden sanığı olması gerekenler daha sonra gerici partilerden milletvekili seçilmiş ve yine birçok sağ partide boy göstermişlerdir.

Maraş Katliamı davası yeniden görülmeli, katliamda pay sahibi olanlara gerekli cezalar verilmelidir!

Katliamda evleri, işyerleri yakılan ve memleketlerini terk etmek zorunda kalanların talepleri karşılanmalıdır!

Katliama göz yuman ve şimdiye kadar gerekli adımı atmayan tüm iktidarların Maraş Katliamı’nda pay sahibi olduğu unutulmamalıdır. Maraş’ı kana bulayan gerici zihniyet ise bugün AKP iktidarı tarafından yaşatılmaktadır.

Aradan geçen 42 yıla rağmen Maraş’ta yaşanan insanlık suçunu unutmadık, unutmayacağız!

Partimiz, ülkemizi katliamcı ve yağmacı güçlere teslim etmemek için tüm emekçileri gericiliğe karşı mücadeleye çağırmaktadır!

To Top