Basın Açıklamaları

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Çağrımızdır

GÜÇ VERİN, BU KÖHNE DÜZENİ DEĞİŞTİRELİM!

Ülkemizin içine sürüklendiği ekonomik kriz ile birlikte sermaye sınıfı karlarını arttırırken emekçilerin payına düşen ise yoksulluk, hayat pahalılığı, zamlar, düşük ücretler ve artan işsizliktir.  

Ekonomik krizin en fazla etkilediği kesim ise emekçi kadınlardır. Kapitalizmin yedek ve ucuz işgücü olarak gördüğü kadınlar düşük ücretlerle, güvencesiz ve esnek çalışmaya mahkûm edilmekte, öte yandan bakım hizmetlerinin aile içine, yani kadınlara yüklenmesi ile kadınlar üretim sürecinden koparılmaktadır.

Kamusal hizmet olması gereken bakım hizmetleri kadınların asli görevi addedilmekte, ‘’kadının evi yeridir’’, ‘’kadının en büyük kariyeri anneliktir’’ gibi söylemlerle kadınlar toplumda ikincilleştirilmektedir.

Bununla birlikte özellikle son yirmi yıldır artan gerici baskı kadınların yaşamlarını karartmaktadır. Kadınların nasıl güleceğinden, ne giyeceğine, hangi saatte nerede dolaşabileceğine, çalışıp çalışmayacağına kadar pek çok konuda gerici bir propaganda bu sürece eşlik etmektedir.

Bizzat AKP iktidarının temsilcileri başta olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanı’ndan tarikat ve cemaat şeyhlerine, kimi kamu görevlilerine kadar iktidarın gerici politikalarından güç alanlar, kadın düşmanı söylem ve politikaların taşıyıcısı ve icracısı olmaktadır.

Laikliğin adım adım tasfiye edildiği son yirmi yılda, toplumsal gericilik tırmandırılmış, adeta bir şer-i hukuk inşa edilmiş, bu atmosferde kadınların payına düşen ise şiddet ve artan kadın cinayetleri olmuştur.

Kapitalizmin bugün insanlığa sunduğu gelecek karanlıktır.  Sömürünün derinleştiği, işçi sınıfının kazanılmış haklarının gasp edildiği, kadınlara yaşam hakkı tanımayan, savaş politikalarıyla beslenen bu köhnemiş düzen değişmelidir.

Bu sömürü düzenine karşı mücadelenin tarihi ve mirası emekçi sınıfların örgütlü mücadelesi ile ileri taşınacak, sınıfsız, sömürüsüz, eşitlikçi bir düzen mutlaka kurulacaktır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yaratan işçi sınıfının, emekçi kadınların, sosyalist örgütlerin bu mücadelesidir.  

Bugün ülkemizde farklı sektörlerde pek çok işyerinde işçiler emekçiler krize karşı, sömürüye karşı, hak gasplarına karşı ayağa kalkıyor, kazanımlar elde ediyor. İşçi eylemlerinde kadınların ön saflarda yerini alması tesadüf değildir. Emekçi kadınların 8 Mart’ı şekillendiren kararlı duruşu bugünde alanlara taşınmaktadır. 8 Mart’ı manipüle etmeye, içini boşaltmaya çalışan sermaye sınıfına inat, emekçiler kendi tarihlerine, haklarına ve mücadelesine dün olduğu gibi bugünde sahip çıkmaktadır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha ayağa kalkan işçilerin mücadelesini selamlarken, emek diyen, ekmek diyen, gericiliğe boyun eğmeyen, laiklik diyen bütün kadınları örgütlü mücadeleyi büyütmeye, partimiz Türkiye Komünist Hareketi’ne güç vermeye çağırıyoruz.

Eşitlik, özgürlük, laiklik mücadelesini yükselten İlerici Kadınlar Derneği (İKD)’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesi ile gerçekleştireceği eylem ve etkinliklerde yan yana yürümeye çağırıyoruz.

Güç verin bu köhne düzeni hep birlikte değiştirelim. Güç verin, insanca bir yaşam eşitlikçi bir düzeni, Sosyalist Türkiye’yi kuralım.

Haramilerin, gericilerin saltanatını yıkalım. Biz başka bir dünya isteriz.

Türkiye Komünist Hareketi

To Top