Basın Açıklamaları

ABD ile bütün ilişkiler bitirilmelidir! ABD Türkiye’den kovulmalıdır!

ABD Başkanı Donald Trump, kendini dünyanın sahibi gören bir üslupla sosyal medya mesajlarına dayanan dış politika tehditlerinde bu kez ülkemizi hedef almıştır. Yıllardır ABD’ye bağlılıkla kendisini var eden sermaye düzeni bir kez daha sahibine yaranamamış ve tehditlere maruz kalmıştır.

ABD’nin ajanlık iddiasıyla yargılanan bir rahibi gerekçe göstererek tıpkı İran gibi Türkiye’ye “geniş yaptırımlar” uygulama tehdidi, ABD emperyalizminin dost mu düşman mı olduğunu bir kez daha göstermiştir. ABD’nin ajan iddiasıyla yargılanan bir rahibi serbest bırakma talimatı vermesi ve bu yerine getirilmezse yaptırımlar uygulanacağı tehditleri savurması Türkiye’yi ancak bir müstemleke, bir manda ülkesi gibi gören bir küstahlıkla açıklanabilir.

Benzer bir tablo daha önce Almanya ile yaşanmış ve tüm hamasi nutuklara rağmen neticesinde Almanya’nın talepleri doğrultusunda tutuklu bulunan Alman vatandaşları tek tek serbest bırakılarak ülkelerine dönmelerine izin verilmiştir. Bugün ABD tehditleri karşısında büyük laflar eden AKP, yarın ABD’ye kuzu kuzu boyun eğerse kimse şaşırmamalıdır.

Dün Büyük Ortadoğu Politikası’nın eş başkanı olarak kendini ilan edip ABD emperyalizminin taşeronluğunu üstlenen AKP iktidarı, bugün ABD emperyalizmiyle kirli ve gizli pazarlıklar yürütmektedir. Bu pazarlıklar açıklanmalıdır. Ülkemizi gizli ve kirli pazarlıklarla yöneten AKP iktidarı, neden çekinmektedir?

ABD’de yargılanan Halk Bankası yöneticisine karşılık Türkiye’de yargılanan ve ABD için ajanlık yaptığı iddia edilen bir rahip üzerinden yürütülen pazarlıkla ABD emperyalizmiyle mücadele edilmez!

ABD emperyalizmine karşı işbirliğinden daha fazla para kazanmak üzere pazarlık etmeye çalışarak mücadele edilmez.

Daha geçen hafta NATO toplantısında Trump’ın “övgülerine mazhar olmakla” böbürlenenler ABD ile mücadele edemezler.

ABD emperyalizminin tehditlerine karşı mücadelenin yolu diyaloğa çağırmaktan değil ABD’yi memleketten kovmaktan geçer. Bu tehditlere karşı İncirlik Üssü başta olmak üzere ülkemizdeki ABD ve NATO askeri varlığı sona erdirilmeli, ikili anlaşmalar askıya alınmalı, askeri anlaşmalar iptal edilmelidir.

Memleketimiz ve emekçi halkımız her türlü zorluğa göğüs gerer, ancak ABD tehditlerine boyun eğmez! Bir avuç patronun ve kendi çıkarları için şark kurnazlığıyla pazarlık yapmaya çalışan işbirlikçilerin hamasi nutuklarına karnımız toktur.

Ülkemizin kurtuluşu, emperyalizmin kovulmasından geçer!

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

27 Temmuz 2018

To Top