Basın Açıklamaları

AKP, 12 Eylül rejiminin ürünüdür…

12 Eylül Gericiliktir

12 Eylül Amerikancılıktır

12 Eylül Piyasacılıktır

AKP, 12 Eylül rejiminin ürünüdür…

Bu insanlık dışı düzenle hesaplaşmadan, ne 12 Eylül ile, ne de AKP iktidarı ile hesaplaşılabilir…

Sadece son aylarda ortaya çıkan çatışma ortamına bakarak değil, 13 yıllık iktidarları boyunca yaptıklarına bakıldığında; bugün yaşanmakta olan gerici, piyasacı ve emperyalizm ile tam boy işbirliği içindeki AKP iktidarının, 12 Eylül rejimi ile paralelliği ortadadır. Siyasal gericiliğin toplumsal etkisini arttırması, faşist hareketin meşru bir çizgide burjuva siyasetinin ana akımlarından birisi olarak güçlenmesi, özelleştirmelerle gündeme sokulan piyasacılığın tek iktisadi model olarak sunulması, Amerikancılığın tek dış politika anlayışı haline getirilmesi, 12 Eylül’le birlikte başlamıştır.

12 Eylül günleri, ülkemizin tarihindeki en karanlık günleridir. Tüm ilerici birikimimiz, devrimci gençlerimiz, ilerici insanlarımız 12 Eylül karanlığına hapsedilmeye çalışılmıştır. Ve bu baskı ortamı aynı zamanda burjuva siyaseti için yeni bir zemin kurma olanağıdır. Bu zemin, imam-hatip liseleri ile, üniversitelerde Türk-İslam ideolojisi ile, özelleştirmelerle, AB’cilik ile inşa edilmiştir.

Bugün 12 Eylül ile hesaplaşacağını iddia edenler bunlarla mücadele etmeden bir hesaplaşma yaşanamayacağını bilmeliler.

İkinci cumhuriyetin ana karakterinin 12 Eylül’ün siyasal sonucu tarafından şekillendiği unutulmamalıdır.

Bugün AKP iktidarına karşı sürdürülecek mücadele aynı zamanda 12 Eylül rejimine ve onun siyasal ürünlerine karşı sürdürülen mücadele olmalıdır. Çünkü:

AKP gericidir.

AKP Amerikancıdır.

AKP piyasacıdır.

Yakın zamana kadar Erdoğan iktidarına; geçmişte Demirel’e düzülen övgüleri aratmayacak şekilde demokratlık, sivillik vs. atfedenler, bugün diktatörlerden bahsederek bizimle alay etmiş oluyorlar.

12 Eylül’ün mimarlarının göstermelik yargılamalarından heyecan duyanlar bugün hukuk sistemi çökmüştür derken takiyye yapmaktadır.

Yeni anayasa tartışmalarında iki çift sivillik lafı duyunca sevinenler, şimdi her gün gelen ölüm haberlerine ancak timsah gözyaşı dökebilirler.

Biz ülkemizin bu bataklıktan sosyalist bir cumhuriyet ile kurtulabileceğine inanıyor ve tüm ilericileri, gençleri, kadınları, aydınları bu 12 Eylül devamcısı iktidar ile mücadeleye ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

Türkiye Komünist Hareketi

To Top