Basın Açıklamaları

AKP’nin “kadın üniversitesi” dayatmasına prim verilmemelidir.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Japonya ziyareti sırasında gündeme getirdiği ve Türkiye’de de açılmasını istediği “kadın üniversiteleri” için ilk adım kamuoyundan kaçırırcasına apar topar gündeme getirilmiş bulunuyor. Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda Türkiye’de “kadın üniversiteleri” kurulması hedefi AKP’nin gerici uygulamalarından birisi olarak görülmelidir.

Kadın-erkek eşitliğinin bir gereği olarak değerlendirilmesi gereken karma eğitimden vazgeçilmesinin ve haremlik-selamlık bir toplum yaratma isteğinin yolu bu sefer Japonya örneği üzerinden yapılmak isteniyor. İster Avrupa’da ister Japonya’da olsun feodal toplumsal geleneklerinin devam etmesi ülkemiz için örnek oluşturamaz. AKP tarafından gündeme getirilen bu uygulama düpedüz gerici ve şeriatçı bir uygulamalıdır.

Bugün başta İmam Hatipler olmak üzere haremlik-selamlık eğitim uygulamasının yüksek öğrenime taşınma gayreti anayasada yer bulan laiklik ilkesinin bir kez  daha ayaklar altına alınmasıdır.

Kadınlarımızı ayrımcılığa tabi tutan bu girişimin karşısında durulmalıdır. Türkiye Komünist Hareketi, ülkemizin ilerici kadınlarını ve gençliğini mücadeleye çağırmaktadır.

Toplumda çoğunluğu ve meşruiyeti bulunmayan AKP bu adımdan derhal geri adım atmalıdır. Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu kötü koşullar ortadayken, bilimsel gelişmenin ülkemizde geldiği yer açıkken AKP’nin bu adımı gerici zihniyetin tezahüründen başka bir şey değildir.

To Top