Basın Açıklamaları

Bize yeni Ekimler gerek, hayal değil Sosyalist Cumhuriyet!

Bundan tam 98 yıl önce Rusya’da gerçekleşen Büyük Ekim Devrimi tüm dünya işçileri, emekçileri ve halkları için büyük bir umut ışığının yanması anlamına gelmişti. Çarlığın devrilmesi sonrasında ortaya çıkan iktidar boşluğu sovyetlerde örgütlü işçi sınıfının ve Bolşevikler’in öncülüğünde doldurulmuş ve Sovyet iktidarı ilan edilmişti.

Ekim Devrimi, emperyalist-kapitalist çağda işçi sınıfı iktidarı olan sosyalizmin dünya halkları için tek barış umudu olduğunu göstermiştir.

Ekim Devrimi, sömürü mekanizmalarını alaşağı etmiş, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyaya giden yolda çok önemli mesafe katetmişti.

Ekim Devrimi, sadece Sovyetler Birliği’nde sermayeyi alaşağı etmekle kalmadı, dünyanın bütün kapitalistlerinin geri adım atmasının, emekçilerin kazanımlar elde etmesinin yollarını açtı.

Ekim Devrimi ile kurulan Sovyet iktidarı, dünya halklarının başına musallat olan faşizmden kurtuluşun biricik garantisi olmuştu.

Ekim Devrimi, kölelik koşullarında yaşaması reva görülen kadınların, eşit ve özgür bireyler haline geldiği toplumsal koşulların yaratılmasının yolunu açmıştı.

Ekim Devrimi, sağlık ve eğitim hakkının eşit, parasız olmasının hayal değil, gerçek olduğu ülkeyi yaratmıştı.

Ekim Devrimi, bilim ve sanatın tekellerin insafına terkedilmeyip insanlığın hizmetine sunulduğunda nasıl çığır açılabileceğinin yüzlerce örneğini yaratmıştı.

Bugün bütün bu kazanımların ve daha nicesinin ne anlama geldiğini anlayabilmek, memleketimizin, bölgemizin ve dünyanın hâli düşünüldüğünde hiç zor değil.

Bugün Ekim Devrimi’ne sahip çıkmak, yeni Ekim’lere doğru yol alabilmekten geçiyor.

Eşitlik ve özgürlük için, barış için, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke için, çocukların kıyıya vurmadığı, kadınların katledilmediği günler için, yeni Ekim’ler için sosyalizm bayrağını yükseltiyoruz.

Ekim Devrimi’nin ışığında sosyalist bir cumhuriyet hayal değil!

Yaşasın sosyalist iktidar mücadelemiz!

Türkiye Komünist Hareketi

Merkez Komitesi 

To Top