Basın Açıklamaları

Böyle Olur AKP’nin Rektörü!

Gençlik, gerici hülyalarınıza geçit vermeyecek!

Gerici Said Nursi’nin kurucusu olduğu Nur cemaatine bağlı İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu adıyla düzenlediği etkinlikte konuşan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal gericilerin bilime ve eğitime dair görüşlerini sözleriyle ortaya koymuştur.

Risale-i Nur’un asrın ihtiyaçlarının gözetilerek yazıldığını söyleyen Dumlupınar Üniversitesi Rektörü’nün bahsettiği asır hangi asırdır, Ortaçağ mı? Said Nursi güzellemeleri yaparak, fen kitaplarının dahi “tevhidi üslupla” yazılması gerektiğini iddia eden Uysal, tipik bir AKP’li olarak bilimin kırıntısına dahi tahammüllerinin olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Eğitimdeki başarının üslupta “dinselleşme” ile sağlanacağını iddia eden Uysal’ın sözleri, AKP’nin gericiliği palazlandırmak ve buna bağlı olarak kendi geleceğini garanti altına almak için eğitimi nasıl ele aldığının göstergesidir.

Aynı zamanda AKP’nin Rektörü dindar nesilden ve “fikri iktidardan” bahsederken, AKP’nin mevcut krizlerinden ikisini de aynı zamanda ortaya koymuştur.

Birincisi, AKP’nin gençlik ile kan bağının uyuşmamasından kaynaklanan “gençlik krizine”; diğeri ise AKP’nin bugün yaşamakta olduğu ideolojik krize işaret etmektedir. İkisinin de son noktada buluştuğu yer gericilik ve din tüccarlığıdır.

AKP atanmış rektörleriyle, akademi ve eğitimdeki türlü dönüşümlerle bu memleketi ve gençliği kendi karanlığına esir etmek istemektedir.

Bugün gençliğin önünde duran en önemli görev, yaşadığı sorunların ve memleketin bu hale gelmesinin ardındaki “nedenleri” sorgulaması ve çözüm üretmesidir. AKP’nin rektörleri ise “…her şeyi sebeplere verip Allah’ı gizlemekle Milli Eğitim’de istenen hedeflere ulaşılamayacaktır.” diyerek gerçeklikten ve nedensellikten kopuk, ezberci bir eğitim sisteminden bahsetmektedir.

Bu kişilerin üniversitelerimizde “rektör” sıfatıyla anılması, ülkemizin geldiğini noktanın anlaşılması açısından ibretliktir.

Yobazların söylemleri ise boşunadır. AKP, hayal ettiği dindar ve kindar nesli yaratmayı başaramayacaktır.

Şimdi laiklik mücadelesini yükseltmenin; bilimin, aydınlanmanın, eşitliğin, adlı adınca sosyalizm mücadelesini yükselmenin zamanıdır! 

TKH Gençliği

04.10.2021

To Top