0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Bu ülke sizin çiftliğiniz değil! Emekçiler ayağa kalkmalı, hükümet istifa talebi tüm Türkiye’ye yayılmalıdır!
Bu ülke sizin çiftliğiniz değil! Emekçiler ayağa kalkmalı, hükümet istifa talebi tüm Türkiye’ye yayılmalıdır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın emri ile yapılan faiz indirimi ve kurun artışı ile emekçilerin reel gelirleri bir kez daha azaldı.

Türkiye`nin gündemini bir kez daha kaplayan faiz-enflasyon-kur sarmalından sermayenin mantığı ile kurtulmak mümkün değildir.

Bugün Türkiye`yi yöneten bir avuç azınlık olarak AKP iktidarı, yalnızca kendi çevresinde yer alan sermayenin çıkarını temsil etmektedir.

Ülkeyi yöneten sermaye sınıfı, Türkiye`yi bir sömürge ülke konumuna sürüklüyor. Sermaye sınıfının içinde yer aldığı pastadan kim, ne kadar alacak kavgasından, emekçilere dayanılmaz bir yoksulluk çıkmıştır.

Artık yeter diyoruz. Türkiye işçi sınıfının geleceği bir avuç patronun çıkarına bırakılamaz.

Emekçileri yoksulluğa, ülkeyi felakete sürükleyen bu anlayışla ülke yönetilemez!

Emekçi halk kendi kaderini ele almak zorundadır.

Sömürü düzeni ve AKP iktidarının yaşattığı bu cehenneme karşı emekçiler örgütlenerek ayağa kalkmalı ""Hükümet istifa"" talebini tüm Türkiye`ye yaymalıdır!

WhatsApp