0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Buyurun samimiyet testine Önce zorunlu din dersini kaldırın!
Buyurun samimiyet testine Önce zorunlu din dersini kaldırın!

Baskıya ve dayatmaya hayır diyorsanız


İnsan haklarından, eşit yurttaşlıktan ve “inanç özgürlüğü”nden bahsediyorsanız
Buyurun samimiyet testine
Önce zorunlu din dersini kaldırın!
Bugün kadınların kılık kıyafeti üzerinden CHP ve AKP’nin yaptığı, seçim siyaseti, pazarlık siyaseti ve popülizm siyasetidir!
CHP lideri ve AKP lideri aynı şeyi söylemektedir. Biri yasayla diğeri anayasayla türbana resmiyet kazandıralım demektedir. CHP türban açılımıyla, AKP Alevi açılımıyla oy avcılığına çıkmıştır!
Bu tartışmada laiklik telaffuz bile edilmemektedir. AKP, laikliği tabuta koymuş, CHP ise çivisini çakmaktadır! AKP eliyle kurulan rejimin restorasyonu CHP’ye düşmüştür!
Ülkenin en temel sorunlarından biri bugün tarikat ve cemaatlerin dayatması, baskısı, nefret dili, ırkçılığa varan zihniyetidir! Bugün ülkenin en temel sorunu devleti ele geçiren ve toplumu baskı altına alan dinci gericiliktir! Devlet adım adım din devletine dönüştürülmektedir!
Komşumuz İran’daki şeriat devletinin nasıl bir baskı rejimine dönüştüğü gerçeği ortadadır!
Bugün temel hak ve özgürlüklerin en büyük tehdidi dinci gericiliktir! Kadınların, çocukların ve hatta erkeklerin kılık kıyafetine, yurttaşların yaşam tarzına müdahale eden gericilik gerçeği ortadadır. Bugün gençlerin geleceksizlik kaygısıyla ülkeden umutlarını kesmesinin ana nedenlerinden birisi ekonomik ise diğeri de gericilik tehdidi, baskısı ve dayatmasıdır!
Özgürlük, insan hakları, eşit yurttaşlık ve adalet diyorsak, her türlü baskıya, dayatmaya ve zorlamaya hayır diyorsak, atılması gereken ilk adım 12 Eylül faşist cuntasının yürürlüğe koyduğu zorunlu din dersinin kaldırılmasıdır!
Özgürlüğün, insan haklarının ve eşit yurttaşlığın tek güvencesi laikliktir! Laikliğin yeniden tesis edilmesi için atılması gereken ilk adım din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasıdır!
Buyurun samimiyet testine!

WhatsApp