0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Çapulcu değil, hakkını arayan öğretmen!
Çapulcu değil, hakkını arayan öğretmen!

Sözleşmeli öğretmenlerin atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha hakkını arayanlara karşı ""öfkesini"" kustu. Ankara`da Pazar günü hakları için buluşan eğitim emekçilerine saldıran sermaye düzeni, bu kez de Erdoğan`ın aracılığıyla emekçilere çapulcu demiştir. Hakkını arayan emekçilerden çekinen Erdoğan, en doğal talepleri dahi ""çapulcu"" olmakla eşdeğerdir tutmuştur.

Yıllardır kangrenleşen, büyük bir sömürüyü de beraberinde getiren özel sektör öğretmenlerinin durumu geçici atamalarla çözülemez. Özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin ve diğer tüm statülerdeki eğitimcilerin hak arama mücadelesine istediğiniz hakareti etseniz de sonuç değişmeyecektir; emekçilerin talepleri haklı ve meşrudur.

Eğitim emekçilerinin eşitlik ve statü talebine karşı söyleyecek en ufak bir sözü olmayan, garabet eğitim politikalarıyla hem emekçileri, hem de milyonlarca gencin geleceğini çalan iktidar, derhal emekçilerden özür dilemelidir!

Erdoğan`ın emekçilere tepeden bakan tavrına karşı eğitim emekçilerinin çağrıcısı olduğu ""boykot"" sonuna kadar haklı bir tavırdır.

Eğitim emekçileri kadrolu, statü farkı olmayan, insanca bir yaşayacakları düzen için mücadelelerini büyütecek ve her yerde sömürü düzeninin sahiplerinin karşısına dikilecektir!

WhatsApp