Basın Açıklamaları

Değiştirirse düzeni işçiler değiştirir!

Emek, laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm için Yaşasın 1 Mayıs!

Dünyada ve ülkemizde patronlar, ekonomik krizden fırsat çıkarmak için birbirleriyle yarışıyor. Emekçilere kesilen hesap ise belli: Daha fazla yoksulluk ve işsizlik.

Bugün tüm dünyayı saran kriz dalgası ve pandemi nedeniyle emekçilerin yaşamları daha da kötüye doğru gitmektedir.

Böylesi bir dönemde patronların temsilciliğini yapan iktidarların tutumu ise, kâr oranlarının düşmesini engellemek ve sömürü oranını artırmaktır.

Pandemiden istifade edilerek gündeme getirilen kısa çalışma ödeneğinin de, “İşsizlik yasak” denilerek işçilerin asgari ücretin yarısında talim ettirilmesinin de, pandemi boyunca emekçilerin ölümüne çalıştırılmasının da, Kod-29 kullanılarak işçilerin işten atılmasının da sorumlusu patronlar ve onlara arka çıkan siyasi iktidardır.

İşten çıkarmaların yasak olduğu dönemde 177 bin işçinin işten çıkartılmasının başka bir açıklaması yoktur.

Ancak işçilere yoksulluk sınırının bile altında asgari ücreti reva gören bu sistemde patronlar ve holdingler ise yüksek seviyede kârlar kazanmaya devam ediyor.

Bu düzenin emekçilere sunabileceği hiçbir şey kalmamıştır. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bu sene ekonomik krizin ağır sonuçlarının altında, AKP iktidarının pandemi fırsatçısı patronların çıkarları için canla başla uğraştığı bir dönemde emekçilerin büyük mücadelesiyle karşılanmaktadır. Bu mücadele tam da ülkemizdeki sömürü düzeni ve onların temsilcilerine karşıdır.

Başkanlık rejimi ile birlikte ülkenin kaderi bir kişinin iki dudağı arasına hapsedilmiştir! Tek adam yönetimine hayır diyelim!

Bu düzenin her tarafından gericilik akıyor. Laiklik çöpe atıldı. Dinin siyasete alet edilmesi karşı çıkalım!

İçinde yaşadığımız sömürü düzeninin ve sahiplerinin derdi, emperyalizme göbekten bağlılığın devam etmesidir. Ülkemiz dışarıya bağımlıdır. Bu bağımlılık tam da bizlerin tepesine binmektedir. Ama bizler emperyalist sömürünün zincirlerini kırabiliriz. Bütün emperyalist şirketler devletleştirilmeli, emperyalizm ülkemizden kovulmalıdır. Bağımsız bir Türkiye mümkündür.

Koronavirüs pandemisinin işçi sınıfına kesilen tüm hesabı geri çevrilmelidir. İşten çıkartmalar kesin olarak yasaklanmalı ve hukuksuz uygulamalara son verilmelidir. Asgari ücretin yarısına tekabül eden kısa çalışma ödeneği lütuf değildir. Herkese iş ve insanca yaşanacak ücret verilmedir. Başta sağlık olmak üzere tüm kamu hizmetleri ücretsiz hale getirilmeli, salgınla mücadele için tüm toplumun en hızlı şekilde aşılanması sağlanmalıdır

Bu düzen patronların düzenidir, sömürü altında yaşamak zorunda değiliz. Bu düzeni değiştirebiliriz.

Eşit ve özgür yaşanabilecek bir ülke kurmak hiç de hayal değil.

Değiştirirse düzeni işçiler değiştirir!

Emeğin kurtuluşu, laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm için Yaşasın 1 Mayıs!

To Top