Basın Açıklamaları

Denizlere Sözümüz Sosyalist Türkiye!

Emperyalizm, sermaye düzeni ve gericilik kaybedecek. Yeni bir ülkeyi biz kuracağız!

 Ülkemizde eşitlik, özgürlük, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin kavgasını yükselten Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 49 yıl önce bugün sermaye düzeni tarafından idam edildi. Onlar, işçi sınıfının ekmek kavgasının, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin, kapitalizme karşı sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya talebinin, gençliğin gelecek arayışının sesi oldular. Ülkemizde devrim ve sosyalizm mücadelesinin gençlik önderleri olarak verdikleri kavga, toplumun büyük bir kesimi tarafından sahiplenildi ve savunuldu.

Sermaye düzeninin ve emperyalizmin işbirlikçilerinin Denizlere baktıklarında gördükleri şey ise, yeni bir düzen mücadelesinin ülkemizde yarattığı etki ve umuttu. Bu haklılık ve meşruluktandır ki, düzenin sahipleri tarafından idam edildiler.

Denizlerin idam edilmesi ise sermaye düzeninin düşlediği gibi devrim ve sosyalizm mücadelesinin bitmesine, gençliğin emperyalizme karşı duruşunun geriye düşmesine, işçi sınıfının sömürüye karşı sessiz kalmasına neden olmamıştır. Denizlerin mücadelesi unutulmamış, sermaye düzeni ve işbirlikçiler amaçlarına ulaşamamıştır.

Bugünden baktığımızda ise Denizlerin mücadelesinin ülkemiz açısından hala tek kurtuluş yolu ve tek seçenek olduğu görülmektedir. Ülkemiz sermaye sınıfının temsilcisi AKP eliyle ranta açılırken, işçi sınıfının kazanımlarına el konulurken, gençliğin geleceği elinden alınırken, kadınlar gericilikle sindirilmeye çalışılırken bütün bunlardan kurtulmanın yolu Denizlerin yükselttiği yeni bir ülke kavgasından geçmektedir.

Bundan dolayıdır ki, Denizlerin mücadelesi bir tarih anlatısından çok daha ötesini ifade etmektedir.

Bu ülkenin komünist gençleri olarak, her 6 Mayıs’ta olduğu gibi, bugün de onların kavgasının sürdürücüsü olduğumuzu yinelemek isteriz.

Mücadelemiz emperyalizme, sermayeye ve gericiliğe karşıdır. Yaşanılabilir bir ülke yalnızca işçi sınıfının iktidarıyla, sosyalizmle mümkün olacaktır.

Ülkemiz açısından en büyük tehdit olan sermaye düzenine karşı ise örgütlü mücadele bir zorunluluktur. İşsizliğin, yoksulluğun, geleceksizliğin olmadığı bir düzen için tüm gençliği Denizlerin mücadelesini bugün yükseltmeye, sosyalizm kavgasına güç katmaya ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

Emperyalizm, sermaye düzeni ve gericilik kaybedecek. Yeni bir ülkeyi biz kuracağız!

Denizlere Sözümüz Sosyalist Türkiye!

TKH Gençliği

6.05.2021

To Top