Basın Açıklamaları

Din dersi zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır!

Milli Eğitim Bakanı tarafından sunulan yeni ortaöğretim modelinde bazı derslerin seçmeli hale getirilmesine rağmen din dersinin zorunlu tutulması gerici zihniyetin devam ettiğini göstermektedir.

12 Eylül askeri cuntasının bir kararı olarak uygulanan din dersinin zorunlu tutulması uygulamasından vazgeçilmelidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adı olmasına rağmen tek tipçi ve tek yönlü bir din eğitiminin zorunlu olarak verilmesi ülkemiz eğitim sisteminin en önemli sorunu olmaya devam etmektedir. Din dersinin zorunlu uygulaması milyonlarca velinin ve öğrencinin büyük bir sorunudur. Spor, müzik, görsel sanatlar, sağlık ve trafik gibi önemli konuların seçmeli tutulup din dersinin zorunlu olması ne eğitim mantığına  ne ülkemizin gerçekliğine ne laikliğe ne de insanlarımızın inanç özgürlüğü hakkına sığabilir.

Milyonlarca yurttaşımızı ilgilendiren din dersinin zorunlu tutulması uygulaması derhal son bulmalıdır.

Laik ve hukuk devletinin gerekleri yerine getirilmelidir.

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

20 Mayıs 2019

To Top