Basın Açıklamaları

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü laiklik ilkesini ortadan kaldırmaya veya laiklik yerine başka bir düzen getirmeye veya laikliğin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmesi ve görevi kötüye kullanma suçu işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştur.

Suç duyurumuzda, “Ali Erbaş’ın laiklik karşıtı işlem ve eylemlerin  odağı haline geldiğini; nikahsız evlilikler, farklı cinsel yönelimler ile ilgili açıklamaları da halkı kin ve nefrete sürükleme kastı taşıdığını; siyasi iktidarın çıkarlarını gözettiğini, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulma sebepleri ve görevlerine açıkça aykırı hareket ettiğini; ‘Günaydın’ ya da ‘Tünaydın’ demenin cahiliye dönemi adeti olarak yorumlayarak, toplumun bir kesimini kendi inandığı bir yaşam tarzına uymadığı için alenen aşağıladığını” belirterek Ali Erbaş’ın anayasal bir ilke olan laiklik karşıtı söylem ve uygulamalar içinde bulunduğunu belirttik.

Laiklik mücadelesini her alanda vermeye devam edecek olan partimiz suç duyurusunun akıbeti hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir.

Saygılarımızla

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

GENEL MERKEZİ

To Top