Basın Açıklamaları

İmza Kampanyası | Dünya Barışının Baş Düşmanı NATO ve emperyalizmdir!

Geçtiğimiz yüzyılda sosyalizme ve dünya işçi sınıfına karşı kurulan ve o günden günümüze kadar eylemleriyle kanlı saldırılara ve terör eylemlerine yataklık eden NATO dünya barışını tehdit eden bir numaralı odaktır. Yugoslavya’nın parçalanması, Afganistan, Kuzey Afrika’ya dönük müdahalelerin, Yunanistan üzerinden Akdeniz’in, Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden ise Karadeniz’in hedeflenmesi emperyalizmin yayılmacılık adımlarının en somut göstergeleridir. Bunların hepsinin arkasındaki emperyalist odağın NATO olduğu ise açıktır. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Irak işgali de NATO’nun başat güçleri olan ABD ve Britanya emperyalizmi öncülüğünde ve çok sayıda NATO üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Emperyalizmin çıkarlarının daimi bekçisi ve Filistin halkının katili Siyonist İsrail, 2017’deki işbirliği anlaşmasından bu yana NATO’nun Ortadoğu’daki bir parçasıdır.

NATO, dünya üzerinde emperyalist yayılmacılığın askeri gücü ve savaşların baş sorumlusudur.

NATO, Avrupa’da Gladio, Latin Amerika’da ölüm mangaları, Türkiye ‘de işçi sınıfına, emekçi halka karşı Maraş, Çorum, 1 Mayıs katliamlarını, faili meçhulleri işleyen kontrgerilla olarak karşımıza çıkan, bugün Ukrayna’da neo-Nazi çetelerinin, paramiliter/karşı-devrimci yapıların örgütleyicisi ve yöneticisidir. NATO emekçi halkların ve işçi sınıfının baş düşmanıdır.

Putin’in milliyetçi ve devrim düşmanı politikaları NATO karşıtı mücadeleden geri durmamıza sebep olmayacaktır. NATO saldırganlığının karşısında devrimci ve sosyalist bir kuvvet oluşturmak, emperyalizmi nihai yenilgiye uğratacak mücadele yolunu da berraklaştıracaktır.

Emperyalizmin çıkarları adına, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dur durak bilmeden genişleyen ve bünyesine yeni ülkeleri katan NATO yayılmacılığı gayri meşrudur ve buna karşı çıkılmalıdır.

Ülkemizin 1952 yılında NATO’ya üyeliği Türkiye’yi emperyalizme daha bağımlı hale getirmiş ve emperyalist yayılmacılığın parçası yapmıştır. Türkiye’nin NATO üyeliğini de gayri meşru buluyor ve buna karşı çıkıyoruz. 6. Filo askerlerinin denize dökülmesinde sembolleşen Türkiye sosyalist ve devrimci hareketinin, işçi sınıfının ve gençliğinin anti-emperyalist birikim ve geleneğine sahip çıkıyoruz. Emperyalist saldırganlıkla her türlü ortaklığı ve işbirliğini reddediyoruz.

Bu çerçevede,
-Türkiye NATO üyeliğinden derhal çıkmalıdır.
-Ülkemizdeki tüm NATO ve ABD üsleri kapatılmalı, topraklarımızda NATO ve ABD askeri varlığına izin verilmemelidir.
-NATO’nun Ukrayna’daki emperyalist savaşına tek asker, tek kuruş, tek kurşun yok!
-Montrö Sözleşmesi hükümlerinin delinmesine izin verilmemeli, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerinin tahrikleri engellenmelidir.

Bizler ülkemizin bu suç örgütünün üyesi olmasını istemiyoruz! Memleketin ve dünyanın geleceği için sorumluluk almak isteyen herkesi Türkiye’nin NATO üyeliğine, ülkemizdeki NATO üslerine ve askeri varlığına karşı mücadele etmeye; NATO’ya karşı aklını, öfkesini ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz!

İlk İmzacılar

Abdullah Köktürk- Dr., Akademisyen
Adnan Serdaroğlu- DİSK Genel Başkan Yardımcısı, BMİS Genel Başkanı
Adem Yakar- Türkiye Sosyalist İşçi Partisi MYK üyesi
Ahmet Ediz Kankur- Devrimci Hareket Dergisi Yazı İşleri Müdürü
Alptekin Dursunoğlu- Gazeteci
Atilla Özsever- Gazeteci, Yazar
Atilay Ayçin- Eski Hava-İş Genel Başkanı
Alev Doğan- Gazeteci
Aysel Tekerek- Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı
Barış Terkoğlu- Gazeteci, Yazar
Barış Pehlivan- Gazeteci, Yazar
Barış Zeren- Yazar, Akademisyen
Barkın Asal- Dr., Akademisyen
Berkay Ustabaş- Devrimci Hareket
Beyzade Sayın- Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Şube Başkanı
Buse Söğütlü- Gazete Yolculuk Editörü
Burak Sayım- Yazar, Siyaset Bilimci
Cemil Ozansü- Dr., Akademisyen
Cengiz Arın- Dr., Emekli Akademisyen
Cengiz Kılçer- Şair, Yazar
Çetin Ali Nergis- ADAM-DER Genel Başkanı
Deniz Ali Gür- KHK’li Akademisyen
Deniz Hakyemez- Yazar
E.Ahmet Tonak- Prof. Dr., Akademisyen
Ekim İsmi- Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Erçin Fırat- Devrim Hareketi Sözcüsü
Ercan Bölükbaşı- Devrim Hareketi MKK üyesi
Ender Helvacıoğlu- Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Engin Ayça- Sinema Yönetmeni
Ertuğrul Oruç- Dr., Devrimci Marksizm Dergisi
Fatih Yaşlı- Dr., Akademisyen, Yazar
Gökçe Çataloluk- Dr., Akademisyen
Gülsen Tuncer- Sinema ve Tiyatro Sanatçısı
Hasan Sivri- Gazeteci
Hasan Kırlangıç-İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı
Hayri Erol- Proleter Demokrasi için Birlik Sözcüsü
İlke Kızmaz- Müzisyen
İzge Günal- Prof. Dr., Akademisyen
İzzeddin Önder- Prof. Dr., Akademisyen
İzzet Mert Ertan- Dr., Akademisyen
Kemal Parlak- Sınıf Tavrı Sözcüsü
Korkut Boratav- Prof. Dr., Akademisyen
Kurtuluş Kılçer- Türkiye Komünist Hareketi MK üyesi
Kutlu Dane- Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Sözcüsü
Levent Dölek- Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Bona- Doç. Dr., Akademisyen
Merdan Yanardağ- Gazeteci, Yazar
Miriş Meryem Kurtulmuş- Doç. Dr., Akademisyen
Musa Özuğurlu- Gazeteci, Yazar
Mustafa Kemal Erdemol- Gazeteci, Yazar
Oğuz Oyan- Prof. Dr., 22-23-24. Dönem Milletvekili, İktisatçı, Akademisyen
Okan İrtem- Gazeteci, Yazar
Osman Tiftikçi- Yazar
Ozan Çoban- Müzisyen, Eczacı
Özdeniz Pektaş- Yazar, Çevirmen
Özge Akman- Emekçi Hareket Partisi Sözcüsü
Özgür Öztürk- Doç. Dr. ,Akademisyen, KHK’li
Özkan Atar- BMİS Genel Sekreteri
Rıfat Okçabol- Prof. Dr., Akademisyen
Sadık Usta- Yazar
Sadık Albayrak- Yenigelen Dergisi GYY- Yazar
Savaş Karabulut- Doç. Dr., Akademisyen
Semiha Özalp Günal- Dr., Akademisyen
Selçuk Çifci- BMİS Gebze 1 Nolu Şube Başkanı
Selin Aksoy- Avukatlar Sendikası Genel Başkanı
Serkan Gölbaşı- Dr., Akademisyen
Sevtap Metin- Doç. Dr., Akademisyen
Sungur Savran- Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı
Şevket Çavuşoğlu- FKF Genel Başkanı
Şiar Rişvanoğlu- Avukat, Gerçek Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tamer Akgökçe- Emekli Yargıç
Turgut Koçak- Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı
Umut Kuruç- İlerici Kadınlar Derneği Genel Başkanı
Zeynep Büşra Islak- Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri

Not: İmzacı olmak isteyenler isim, soy-isim ve meslek bilgilerini natoyahayir2022@gmail.com mail adresine mail atabilirler.

To Top