Basın Açıklamaları

KOMÜNİSTLER DİYOR Kİ:Eğitim ticaret değil kamu hizmetidir.

Başta Doğa Kolejleri olmak üzere bir dizi özel eğitim kurumunda yaşanan ekonomik kriz eğitimin kamusal bir hizmet olması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bununla birlikte yıllardır özelleştirmelerin kutsandığı kamu işletmelerinin kötülendiği liberal tez bir kez daha çökmüştür. Bugün ülkemizde en fazla özel sektörün iç ve dış borcu bulunduğu ayrıca belirtilmelidir.

Eğitim sistemi AKP eliyle çöküşe sürüklenmektedir. Ya özel okul ya da İmam Hatip okulu cenderesiyle ülkemiz karşı karşıyadır. Eğitim bir yandan ticarileştirilmekte diğer yandan gericileştirilmektedir.

Bütün özel okullar ve dershanelere el konulmalı; devlet okulu haline getirilmelidir

Eğitim, kamusal bir hizmettir; devlet tarafından bütün yurttaşlara eşit şekilde sağlanmalıdır.

Eğitim bütün aşamalarında parasız olmalıdır.

Bilimsel ve laik eğitim verilmeli, din dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır.

Tarikat ve cemaatlerin “siyasi devşirme” amacı güttükleri bütün yatılı-yatısız okullar ve kurslar ile yurtlara devlet tarafından el konulmalı ve kapatılmalıdır.

To Top