Basın Açıklamaları

Emperyalizme karşı mücadelemizde Harun Karadeniz bizimle!

Türkiye devrimci öğrenci hareketi önderlerinden ve sosyalizm mücadelesinin militanı Harun Karadeniz’in aramızdan ayrılışının 43. yılındayız.

Emperyalizmin memlekete yönelik saldırılarının hız kazandığı yıllarda, emperyalizme karşı bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin yükseltilmesinde önemli bir yer tutan Harun Karadeniz ve nice komünist, ilerici gencin izini sürmekten onur duyuyoruz. Bizim yolumuz, “Amerika’nın sınırları Kars’tan başlar diyen başkanın askerlerine alkış mı tutmalıydık!” diyen Harun Karadeniz’in yoludur.

Ülkemizin her geçen gün karanlığa sürüklendiği bir süreçten geçiyoruz. Emperyalizmin ülkemize müdahaleleri, ekonomik kriz, eşitsizlik, adaletsizlik, işsizlik, geleceksizlik ve daha nice problem… Ülkemizin yaşadığı kriz ve sorunlar, yapısal sorunlardır. Türkiye sermaye sınıfı ve onun temsilcisi AKP iktidarının işbirlikçiliğinin, piyasacılığının ve gericiliğinin ürünüdür. Ülkemiz emperyalizmin saldırganlığına, müdahalelerine, sömürüsüne maruz bırakan piyasacı, emek düşmanı ve sağcı politikalar ile döşenmiştir. Emperyalizme tam boy bağlılığı sağlayan AKP iktidarı bugün hamaset yaparak ABD karşıtlığı yaptığını söylemektedir.

Bu tabloda emperyalizme karşı olanlar tarihten de bilindiği gibi bugün iktidarda olan siyasal İslamcılar, milliyetçi faşistler değil, bu ülkenin onurlu devrimcileridir. Harun Karadeniz ve nice komünist, ilerici öğrenci 12 Eylül öncesi toplumsal hareketler içinde ciddi mücadeleler içerisinde bulunmuş, bu uğurda nice zorluğu göğüslemiştir. Devrimciler 12 Eylül Amerikancı Darbesi ile ülkeden silinme noktasına gelirken, emperyalizmin ve onun darbelerinin çocukları iktidara taşınmış ve ülkemiz adım adım felakete sürüklenmiştir.

Bizim bugün durduğumuz nokta emperyalizme karşı mücadele eden Harunların devrimci iddia ve iradesidir. Memlekete karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gücümüzü tarihimizden alıyor ve tekrardan bugün bu sesi yükseltmeye devam ediyoruz: Emperyalizmi ve işbirlikçilerini bu memleketten defedene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Harunların mücadelesi bu karanlık tabloda bize ışık tutmakta ve yolumuzu aydınlatmaktadır. Mücadelemizi bugün ülkemizin içerisine girdiği zor dönemde okul okul örgütlemeyi sürdüreceğiz ve Harunlara verdiğimiz sözü tutacağız:

 Bu Memleket Bizim, Emperyalizme Teslim Etmeyeceğiz!

Bağımsız, Sosyalist Türkiye’yi Kuracağız!

TKH Gençliği
15.08.2018

To Top