0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Emperyalizmle işbirliği yapılmaz, mücadele edilir!
Emperyalizmle işbirliği yapılmaz, mücadele edilir!
Uzun süredir gündemde olan ve Türkiye-ABD arasında “müzakere” edilen Suriye’nin Menbiç bölgesi konusunda, ABD emperyalizmi ve AKP iktidarı arasında bir işbirliği sağlandığı ilan edilmiştir. Emperyalizmle varılan ortak anlaşma Menbiç bölgesinden Kürt siyasi güçlerinin – YPG’nin- çekilmesi ve burada yerel bir yönetim kurulacağı yönündedir. AKP iktidarı ve ABD emperyalizmi, Suriye’nin bütününde ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıklarını ayrıca karar altına almışlardır. Görüleceği üzere “dış güçlerin tehdidi” yalanı üzerinden “milli ve yerli” edebiyatı yapan AKP’nin işbirlikçi yüzü emperyalizmle yapılan bu işbirliği ile bir kez daha ifşa olmuştur. Gerek El-Bab gerekse Afrin operasyonlarının ABD emperyalizmine karşı ya da ABD emperyalizmine rağmen yapılmadığı, bugün gelinen süreçle birlikte bir kez daha görülmüştür. AKP, Suriye’nin parçalanması hedefini adım adım hayata geçiren ABD emperyalizminin paralelinde bir dış politika izlemektedir. Emperyalizm, ABD ve Fransız askeri üslerini Suriye’nin kuzeyine konuşlandırarak Suriye’nin parçalanmasını planlamakta, bu bölgeye yerleşme hedefi taşımaktadır. Bugün Suriye’nin kuzeyinde “özerk bir yönetim” bizzat emperyalizm tarafından ve kendi çıkarı için tasarlanmakta, Kürt siyasi hareketi ve özelde YPG tam da bunun için emperyalizm tarafından desteklenmektedir. Yıllar önce Fransa emperyalizmi mandasından kurtulan Suriye, bugün yeniden ABD ve Fransa tarafından parçalanmak ve bir bölümünde kendilerine bağlı yeni bir manda yönetimi kurulmak istenmektedir. Ülkemiz de yıllar önce İngiliz ve Fransız işgalini yaşamış, aynı süreç Irak ve Suriye için de geçerli olmuştu. Emperyalizm yıllar sonra yeniden bölgeye gelmiş, Kürt siyaseti emperyalizmin yerleşmesinin aracı haline gelmiştir. Aynı zamanda Suriye’nin parçalanması ve emperyalizmin yerleşmesi adımları AKP’nin işbirlikçiliği üzerinden cihatçı güçler kullanılarak Fırat’ın batısında da yaşama geçirilmektedir. Öncelikle ABD emperyalizmi ile yapılan Menbiç anlaşmasında hangi pazarlık yapılmıştır? Menbiç’ten YPG’nin çekilmesi karşılığında AKP iktidarı neyi taahhüt etmiştir? AKP iktidarı derhal bu konuyu açıklamalıdır. AKP iktidarının YPG’nin, Menbiç’te bulunmasına itiraz etmesine rağmen ABD ve Fransız üslerinin bulunmasına itiraz etmemesinin nedenleri sorgulanmalıdır. AKP iktidarı, emperyalizmin Suriye’deki varlığına karşı değildir, tersine Suriye Devleti’nin toprağı, Suriye’de yabancı işgalci bir güç olarak bulunan ABD ile pazarlık edilmektedir. Bu pazarlık, emperyalizmin Suriye’ye yerleşme ve parçalama siyasetine ortaklık anlamına gelmektedir. ABD ve Fransız emperyalizminin Suriye’de bulunmasına hayır demeyen, ABD’nin YPG’yi desteklemesine itiraz eden ancak benzer bir biçimde kendisi cihatçıları destekleyen, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tanıdığı Suriye Devleti’ne ait Menbiç bölgesini işgalci ve yabancı ABD emperyalizmi ile pazarlık eden, başından beri emperyalizmin BOP bağlamında Suriye’deki savaşın parçası olan AKP’nin “milli ve yerliliği” büyük bir yalandan ibarettir ve aynı zamanda işbirlikçiliğinin açık kanıtıdır. AKP iktidarı, emperyalizmle işbirliği yaparak Suriye’nin parçalanmasına ve Suriye’nin kuzeyinde emperyalizm güdümlü bir yönetim üzerinden yerleşmesine yeşil ışık yakmaktadır. Ülkemizin çıkarı; emperyalizmle pazarlık ve emperyalizmin çıkarlarına hizmet etmek değil, ona karşı mücadele etmekle sağlanır. Menbiç üzerinden emperyalizmle yapılan anlaşma, emperyalizmin planlarını onaylamaktan başka bir anlama gelmemektedir. Ülkemiz, komşu Suriye’nin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkına saygı duyacak bir dış politika geliştirmelidir.   TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 5 Haziran 2018  
WhatsApp