Basın Açıklamaları

Erdoğan, NATO’nun emperyalist planlarına ortak olmuş ve boyun eğmiştir!

İngiltere’de düzenlenen NATO ülkeleri devlet başkanları zirvesi, emperyalizmin yeni planlarının onaylandığı bir toplantı olarak sonuçlanmış, Erdoğan’ın bu planlara boyun eğerek ortak olması ise AKP’nin ve Erdoğan’ın bütün söylemlerinin boş bir hamasetten ibaret kaldığını bir kez daha göstermiştir.

Erdoğan ve AKP iktidarı, NATO’nun emperyalist emellerine boyun eğmiştir.

NATO toplantısında Rusya’nın düşman ve Çin’in bir tehdit olarak kabul edilmesi, NATO’nun bir savunma gücü değil tersine emperyalist hegemonyanın askeri aracı olduğunu yeniden teyit etmiştir.

1949 yılında sosyalist sisteme karşı güya savunma paktı olarak kurulduğu iddia edilen NATO’nun, sosyalist blokun çözülmesi ve Varşova Paktı’nın ortadan kalkmasına rağmen varlığını devam ettirmesi NATO’nun gerçek misyonunu ortaya koyduğu gibi, bugün “terör” tehdidini başa yazarak NATO’nun meşrulaştırılmaya çalışılmasının da bu kararlarla birlikte bir kez daha yalan bir propagandadan ibaret olduğunu açıkça göstermiştir.

NATO’nun Avrupa’nın doğusuna yerleşmesinin, doğu Avrupa ülkelerini kapsayarak genişlemesinin ve Makedonya’nın bile NATO’ya dahil edilmesinin, terör tehdidi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. NATO, başta ABD olmak üzere İngiltere, Almanya ve Fransa’nın emperyalist hegemonyasını sürdürmek için açık bir işgalci askeri güç olarak kendisini konumlandırmaktadır. NATO’nun Avrupa’nın doğusuna yerleşmesi ve Baltık ülkelerini güya savunma planına dahil etmesi, İkinci Dünya Savaşı sonrası emperyalizmin yeni işgal hareketinden başka bir şey değildir.

Ülkemizin bugün Çin’i düşman ya da tehdit olarak görmesi için hiçbir neden yoktur. Yine aynı şekilde şu an için sınır komşuluğu bile bulunmayan ve ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 50’sinin karşılandığı Rusya’yı düşman olarak kabul etmesi ülke çıkarlarımıza aykırıdır.

Tersine bugün ülkemize dönük en büyük tehdit doğrudan emperyalistlerden gelmektedir. FETÖ’nün arkasında ABD emperyalizmi olduğu bilinmektedir. NATO’nun gizli gladio örgütlenmesinin ülkemiz açısından büyük bir tehdit olduğu herkesin malumudur. Cihatçı terörün bir numaralı finansörü gerici ve işbirlikçi Arap Körfez ülkeleri ve patronu ise ABD’dir. Yine Ortadoğu’da emperyalizmin Irak ve Suriye’de işgalci ve bölücü politikalarının bedelini ülkemiz ödemektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, NATO’nun emperyalist planlarına onay vermesi, ortak bir savunma hattının gereği değil emperyalizmle işbirliği ve emperyalizmin saldırı ve savaş planlarına verilen destek olarak tarihe geçecektir. Erdoğan’ın NATO zirvesinde bu planlara onay vermesi,  AKP iktidarının emperyalist sisteme bağlılığının teyididir.

Erdoğan, geçmişte NATO’yu savunanlara söz söylememelidir. Siyasal İslamcı bir siyasal kimliğe sahip olarak AKP iktidarının da benzer bir bağlılık içinde olduğu yeterince açıktır. Ülkemizin içe kapanmasını eleştirip emperyalizmden kopmamasını vaaz eden işbirlikçilerle ülkemizdeki siyasal İslamcılık aynı saflarda bir kez daha buluşmuştur.

Ülkemizin çıkarı ve bağımsızlığı için NATO’dan çıkılmalıdır. Ülkemiz, NATO’nun emperyalist emellerine ortak olmamalıdır.

NATO, emperyalist bir askeri işgal aracıdır. NATO, dünya barışının önündeki en büyük engeldir. NATO dağıtılmalıdır!

To Top