Basın Açıklamaları

Fedakarlığı siz yapın! Sarraf’tan aldığınızı emekçiye verin!

Her yıl sonunda toplanan Asgari Ücret Komisyonu işçinin yüzünün bu yıl da gülmeyeceğini hatırlattı. Komisyon toplantısı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, işçiden “fedakarlık bekliyoruz” şeklinde açıklama yaparak AKP’nin niyetini ortaya koymuştur. AKP’nin niyeti emekçilere sefaleti kabul ettirmektir.

Komisyon toplantısı emekçiye sefalet ücretini dayatmak için kullanılan bir kılıf haline dönüşmüştür. “İşçileri temsilen” komisyonda bulunan TÜRK-İş’in “insan onuruna yakışır bir asgari ücret bekliyoruz” şeklindeki açıklaması da göstermelik oyunun bir parçasından öte anlam taşımıyor. TÜRK-İŞ, AKP ile ele ele emekçileri aldatıyor.

Dünden bugüne AKP iktidarı boyunca açlık sınırının altında kalan asgari ücret miktarı, “geçen yıllarda çok arttırdık” denilerek kırpılmaya çalışılıyor. Patronların olası bir krize karşı emekçilerin ücretlerini şimdiden baskı altına alma isteği AKP tarafından gerçekleştiriliyor.

Asgari ücret uygulamasında patronlar lehine düzenleme yapılması kabul edilemez. Enflasyon karşısında eriyen, vergilerle kuşa çevrilen bir asgari ücrette fedakarlık yapılamaz.

Asıl fedakarlığı sermaye düzeni ve AKP yapmalıdır. Her yıl milyarlarca lirayı sermayeye aktaran, finansal oyunlarla emekçilerin zenginliklerini cebe indiren, emperyalizmle kirli pazarlık masası kuran AKP ve sermaye düzeni, emekçiden aldıklarını geri vermelidir.

Partimiz, başta Türkiye işçi sınıfı olmak üzere mücadeleci sendika, kitle örgütü ve meslek birliklerini bu sefalet ücretine karşı yeni bir düzen için mücadeleye çağırıyor.

Türkiye işçi sınıfı sefalet ücretine karşı “insanca” yaşama talebini yükseltmeli. Kendisinden çaldıklarıyla servet edinen AKP’ye ve sermayeye karşı komisyon toplantılarıyla vakit kaybetmeden harekete geçmelidir.

Unutmayalım, bu düzenin sefalet dışında vereceği bir şey yok, Türkiye işçi sınıfının ise insanca bir yaşamı kurmak dışında başka bir şansı yok!

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

2 Aralık 2017

To Top