Basın Açıklamaları

KOMÜNİSTLER DİYOR Kİ:FETÖ’yle mücadele dediler Menzil’i getirdiler: İşte tarikat devleti!

Devlet bürokrasisinde FETÖ’den boşalan yerlere şimdi başka tarikatlar dolduruluyor. Emniyet’teki atamalar yüzünden Menzilciler’in farklı kolları arasında tartışma çıktığı ayyuka çıkmış, basında yer almıştır.

Bunun adı devletin tarikat ve cemaatler tarafından yeniden paylaşılmasıdır. Atamaların altında ise AKP’nin imzası vardır.

Sermaye iktidarı tarafından yıllardır beslenip büyütülen FETÖ’den boşalan yerlere başka tarikatların yerleştirilmesi ülkemizin başına gelebilecek en büyük musibetlerden birisidir.

Düzenin ve AKP’nin “FETÖ’yle mücadele ediyoruz” söylemi riyakarlıkla dolu, “başka tarikatlara izin yok” söylemi ise düpedüz yalandır.

Ülkenin gerçek kurtuluşu için talep edilmesi ve yapılması gereken şey bellidir: Tarikat ve cemaatler kapatılmalıdır!

To Top