Basın Açıklamaları

Geleneğimiz Geleceğimizdir!

Türkiye’nin en köklü ve en genç partisi yoluna devam ediyor!

10 Eylül 1920’de Bakü’de temelleri atılan Partimizin 102. kuruluş yıldönümünü, ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımızla kutluyoruz. Bir asrı aşan mücadele tarihimiz, bugün ülkenin içinde bulunduğu karanlıkta bir kez daha Türkiye işçi sınıfının ve ülkenin kurtuluşu için fener olmaya devam ediyor!

Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaşları tarafından 1920 yılında Bakü’de kurulan Partimiz, tarihi boyunca her türlü baskı, yasaklama, kovuşturma ve katliamlara rağmen mücadelesini kesintisiz sürdürmüş, sosyalist Türkiye şiarıyla kapitalizme, emperyalizme, gericiliğe ve faşizme karşı büyük bir mücadele tarihine imza atmıştır.

102 yıllık mücadele tarihiyle komünistlerin tarihi Türkiye’nin aydınlık, bağımsızlık, eşitlik, özgürlük mücadelesinin tarihidir! Nâzımların, Abidin Dinoların, Orhan Kemallerin, Ruhi Suların mirasını geleceğe taşıyacağız!

Bu mücadele tarihinde başta Kemal Türkler, Mustafa Hayrullahoğlu, Talip Öztürk olmak üzere katledilen yoldaşlarımızı unutmayacağız! Yine başta Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Şefik Hüsnü, Reşat Fuat Baraner, Zeki Baştımar ve İsmail Bilen olmak üzere, tüm emeğini ve yaşamını bu uğurda yoldaşları saygıyla anıyoruz!

Partimiz, ülkenin emperyalizm tarafından işgal edildiği koşullarda, hilafet ve saltanat yıllarında kuruldu.

Partimiz, 1917 yılında Rusya’da gerçekleşen Ekim Sosyalist Devrimi’nin ve bu devrimin emperyalizmin boyunduruğu altında yaşayan dünya halkların kurtuluşu için düzenlediği Doğu Halkları Kurultayı’nın hemen ertesinde kuruldu.

Emperyalist işgale karşı Anadolu’da başlayan ulusal kurtuluş mücadelesine destek vermek için Anadolu’ya geçen Partimizin ilk Merkez Komitesi’nin, Mustafa Suphiler ve 15’lerin Parti’nin kuruluşundan aylar sonra Karadeniz’de katledilmesi, bu yürüyüşü durduramadı. 1973 Atılımıyla işçi sınıfının sömürüye ve yoksulluğa karşı mücadelesinde büyük zafer ve direnişlere imza atan Partimiz, her türlü likidasyon ve çözülmeye karşı da yeniden örgütlenerek mirası geleceğe taşıyor. Bu yürüyüş ve bu gelenek, bugün orak-çekiçli bayrakla ve sosyalist Türkiye hedefiyle devam ediyor!

Partimiz, dün emperyalist işgale, saltanat ve hilafetin ihanetine karşı nasıl mücadele ettiyse, bugün de Osmanlıcılara, gericilere, saltanat heveslilerine, hilafet özlemcilerine, tarikatlara, tek adam rejimine, ülkeyi emperyalizme teslim eden kapitalistlere, işbirlikçi patronlara ve sömürücülere, yağmacılara, çetelere ve mafyaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir! Cumhuriyet düşmanı 20 yıllık AKP iktidarının kurduğu gerici, emek düşmanı ve işbirlikçi istibdat rejimi, bugün bütün kazanımları tersine çevirmiştir. Ülkeyi karanlığa, sermayeye ve emperyalizme teslim eden tek adam rejimine karşı ikirciksiz ve kararlı bir mücadeleyle yeniden ayağa kalkılmalıdır!

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, ülkenin bütün ilericilerini, yurtseverlerini, cumhuriyetçilerini ve emekçi halkımızı emek düşmanı, emperyalizmin taşeronu ve gerici istibdat rejimine karşı mücadeleyi yükseltemeye çağırıyor!

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, ülkenin komünistlerini, emektar komünistleri, devrimcileri; “emek, laiklik, bağımsızlık ve devrim” diyen, yüreği solda atan bütün yurttaşları Partiyi daha ileriye taşımak için saflarına çağırıyor!

Komünistlerin 102. yaşı kutlu olsun!

To Top