Basın Açıklamaları

Gericiliğe ve teröre karşı laiklik için buluşuyoruz!

Ülkemizi gericilere, karanlığa ve katliamlara teslim etmeyeceğiz!

Gericiliğe ve teröre karşı laiklik için buluşuyoruz!

 

Ülkemiz gericiliğin, karanlığın ve cihatçı terörün cenderesi altındadır. Emekçi halkımız bu karanlıktan kurtulmalıdır, kurtulacaktır.

Sadece 2015-2016 yılları arasında 26 bombalı ve silahlı katliamla ülkemiz vurulmuş, halkımız korku rejimine esir alınmaya çalışılmıştır.

Katliamlarla geçen 2016 yılından sonra yeni yıla alçakça bir katliam haberi ile girilmiştir.

Bu katliamlara alışmayacağız. Barbarca, alçakça ve haince düzenlenen bu saldırıları lanetliyoruz.

Bu memleket bizim!

Ülkemizi gericilere ve karanlığa teslim etmeyeceğiz!

Halkımız gerici barbarlıkla, terörle ve katliamlarla teslim alınamayacak!

Gericiliğe ve teröre karşı laik Türkiye için buluşuyoruz!

Kartal Meydanı

8 Ocak Pazar

Saat: 13.00

To Top