Basın Açıklamaları

GERİCİLİĞİ MÜHÜRLEYECEĞİZ!

Bugün, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri olarak; Gerici, yobaz, pedofili açıklamaları ile gündeme gelen Bedri Gencer’in odasını mühürledik!

Ülkemizde laikliğin, cumhuriyetin tüm ilerici değerlerinin yıkıma uğratıldığı bir dönemdeyiz. Üniversitelerimiz de bu yönde gerici ve piyasacı dönüşümlerle çürütülmeye devam ediyor.

Gericilik bu memlekette uzun yıllardır emperyalizmin bir projesi olarak, asalak patron sınıfının emekçileri sömürebilmek adına bir silahı olarak adım adım örgütlendi. Bilimsel bilginin üretildiği, aydınlanma merkezleri olması gereken üniversiteler orta çağ dogmatizmine yerini bıraktı. Gençlikten ”dindar ve kindar” denen gerici bir kuşak yaratılmak istendi.

Toplumsal yaşamın dinsel referanslarla şekillendirilmesi, tüm eğitim kurumlarının buna göre yapılandırılması, emekçilerin dinselleşme karşısında boyun eğmesi sermaye düzeni için gerekliydi.
Tam da bu yüzden gericilerin ipleri sermayenin elindedir! Emperyalizmin Yeşil Kuşak projesinin mahsulüdür.

Tüm bu tabloya rağmen ne bu memleketin aydınlanmacı damarı ne de üniversiteli gençliği teslim alınamadı. Bu memleketin aydınlanma mücadelesi bugün sosyalizm bayrağı altında yükselebilir.

Emperyalizme, sermaye düzenine, gericiliğe karşı mücadeleyi büyütmek için örgütlenmeye, daha güçlü olmak için yan yana gelmeye çağırıyoruz!

Üniversiteli gençliğe çağrımızdır! Umudunuzu kesmeyin!

Bizler bu memleketin geleceğiyiz!

Tüm ülkede gericiliği mühürlemek için eşit, özgür, aydınlık bir geleceği yükseltmeye!

YTÜ TKH Gençliği
15.02.2020
To Top