TKH Diyor Ki

Hastane patronlarına kıyağa son verin.

KOMÜNİSTLER DİYOR Kİ| Hastane patronlarına kıyağa son verin. Tüm özel hastaneler kamulaştırılsın!

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili “Yeni virüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece virüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız. Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk” açıklamasında bulunmuştur.

Bakanın bahsettiği “özel desteğin” koronavirüs salgını nedeniyle “eskisi gibi para kazanamadıklarını” söyleyen özel hastane patronlarını kurtarma paketi olduğu açıktır.

AKP iktidarı boyunca sağlık harcamalarından aslan payını alıp semiren sağlık tekellerinin, tüm halkın eşit ve ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetine en yüksek düzeyde ihtiyaç duyduğu bu dönemde böylesi bir yaklaşımda bulunması ise şaşırtıcı olmamıştır.

“Biz bize yeteriz” diyerek emekçilerin cebindeki son kuruşu devlet adına isteyen sermaye partisi AKP’nin bu son adımı gerçek anlamda kimin kime yetmek istediğini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Bize göre halkın sağlığı için gerçek anlamda yapılması gerekenler ise çok açıktır:

1-) Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı’nın özel hastaneleri de dahil olmak üzere, tüm özel sağlık kurumları geriye dönüşsüz ve koşulsuz bir şekilde kamulaştırılmalıdır.

2-) Bu kurumlarda çalışan sağlık emekçilerinin iş güvenceleri ve maaşları devlet garantisine alınmalıdır.

3-) Sağlık hizmetleri her düzeyde eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz olmalıdır.

To Top