0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Hükümet istifa etmelidir!
Hükümet istifa etmelidir!

Kamuoyunda kur krizi olarak kodlanan durum ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin somut göstergesidir. Ülkenin karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz daha da ağırlaşmakta, AKP’nin sermaye ve işbirlikçi ekonomi politikası Türkiye’yi uçuruma sürüklemektedir.  

Uluslararası kapitalizmin finans genişlemesinin rantını yiyen AKP, sıcak para girişine dayalı, yabancı sermayeye bağımlı ve inşaat odaklı ekonomi politikasının sonuna gelmiştir. Yerel seçimlerde “beka” propagandasının arkasına saklanan AKP, bu sefer de “Ekonomik Kurtuluş Savaşı” algısına sarılmaktadır. Daha düne kadar ekonomi şaha kalktı diyenlerin bugün “ekonomik kurtuluş savaşı”ndan bahsetmesi abesle iştigaldir. Eğer ülke ekonomisi, emperyalist tekeller ve finans kapital tarafından işgal edilmişse, bunun baş sorumlusu 20 yıldır iktidarda bulunan AKP iktidarıdır! Ülke madenlerini, limanlarını, bankalarını, yollarını, fabrikalarını emperyalist tekellere peşkeş çekenlerin şikayet etme hakkı yoktur.

Bu krizin bedelini ise emekçiler her geçen daha fazla ödemektedir. Hayat pahalılığı, yoksulluk ve işsizlik emekçilerin payına düşmüştür. İş, aş, insanca yaşanacak ücret bugün bütün yurttaşların en temel hak talebi haline dönüşmüştür!Ekonomik krizin bedelini emekçiler öderken, başta yandaşlar olmak üzere sermaye sınıfı servetine servet katmaya devam etmektedir.

Döviz kurlarında yaşanan artış ise AKP iktidarının artık nefesinin tükendiğinin bir başka göstergesidir.  

AKP iktidarı, azınlık iktidarıdır!

AKP iktidarı, yönetme ehliyetini kaybetmiştir!

Hükümet derhal istifa etmelidir!

WhatsApp