Basın Açıklamaları

İmza kampanyasına destek çağrısı

“İşten çıkarmalar yasaklansın. Ücretli izin zorunlu kılınsın”

Sınıf Tavrı Derneği tarafından başlatılan, aydınların ve emek temsilcilerinin altına imza attığı “İşten çıkarmalar yasaklansın, ücretli izin zorunlu kılınsın” çağrısına bütün üye ve dostlarımızı destek olmaya çağırıyoruz.

Biliyoruz ki, koronavirüs salgını emekçileri daha fazla vurmaktadır. Tek başına salgının yaratmış olduğu sağlık tehdidi değil aynı zamanda derinleşen ekonomik kriz dolayısıyla da emekçiler hak gaspıyla ve işten çıkarmalarla karşı karşıyadır. İşini, ücretini ve haklarını kaybetmekle karşı karşıya bulunan emekçilerin haklarını korumak için başlatılan imza kampanyasındaki talepler derhal yerine getirilmelidir.

Bugün salgın ve ekonomik kriz bahane edilerek emekçilerin işten çıkarılması, esnek çalışma adına ücretsiz izne zorlanmaları kabul edilemez. Emekçiler hem sağlıklarını hem de işlerini ve haklarını kaybetmekle yüz yüzedir.

Türkiye Komünist Hareketi, bütün üye ve dostlarını başlatılan imza kampanyasına destek olmaya çağırır, işçilerin ve emekçilerin mücadelesini yükseltme çağrısını bir kez daha yineler.

Türkiye Komünist Hareketi

To Top