Basın Açıklamaları

İnfaz düzenlemesi AKP’nin ikiyüzlü yargı politikasıdır!

İnfaz düzenlemesi AKP’nin ikiyüzlü yargı politikasıdır!

AKP ve MHP’nin, TBMM gündemine getirdiği infaz düzenlenmesine ilişkin torba yasanın maddeleri görüşülmeye başlandı. Onlarca teknik maddenin altındaki acı gerçek halkımız tarafından görülmelidir.

Her şeyden önce unutulmamalıdır ki AKP iktidarın varlığını sürdürdüğü yaklaşık 20 yılda ülkemiz suç cehennemine dönmüştür. Suç işleme oranları son 20 yılda kat be kat artmış, cezaevleri ağzına kadar dolmuştur. AKP yeni cezaevleri açılışını halka vaat etmekte, bunu gururla sunma aymazlığını ise bugün bile sürdürebilmektedir.

Bir yandan AKP iktidarı eliyle suç işlemenin toplumsal, siyasi, ekonomik zemini yaratılmış öte yandan bu konuda bilimsel ve hukuksal akıldan uzak, günün politik çıkarları doğrultusunda ceza ve infaz düzenlenmesinde onlarca kez değişiklik yapılmıştır. AKP zihniyetiyle bu güne kadar yapılan değişikler işe yaramadığı gibi bundan sonra da işe yaramayacağı görülecektir.

Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı

Çocukların cemaat yurtlarının insafına bırakıldığı

Karanlık çetelerin siyasi iktidarın himayesinde palazlandığı

Uyuşturucu baronlarını cezaevinden çıkarmak için yargıya baskının bizzat Cumhurbaşkanı danışmalarınca yapıldığı

Yargının her kademesinin siyasi iktidarın emir ve talimatı altında hareket ettiği

ülkemizde bu düzenlemelerin hiçbiri işe yaramayacaktır. Yine yargı, ceza ve infaz kanunları AKP’nin siyasi çıkarlarının birer enstrümanı olmaya devam edecektir.

Cezaevlerinde bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin can güvenliği iktidarın sorumluluğu altındadır. Salgın nedeniyle tüm tedbirler ayrım gözetmeksizin alınması gerekir. Aynı suçtan yargılanıp hüküm alanlar infaz düzenlenmesinden yaralanırken suçu henüz kesinleşmemiş olup cezaevlerinde tutuklu bulunanların kapsam dışı bırakılması akıl dışılıktır. Tek başına bu örnek bile tutukluluğun cezalandırmadan daha ağır bir yaptırım haline geldiğini ve hukuk mantığının dağıldığını göstermektedir. Her türlü muhalif fiili terör suçuyla ilişkilendirip cezaevlerini dolduran AKP, aynı suçu işleyenler arasında dahi ayrım yapabilmekte, tutukluluğu istisna olmaktan çıkarıp kural haline getirmektedir.

Her krizi, gün geldiğinde patronlar için gün geldiğinde kendi siyasi çıkarları için fırsata çevirmeyi başarmış olan AKP, bu kez salgını fırsata çevirerek infaz düzenlemesini dayatmıştır.

Kimi hukuk tekniği oyunlarıyla rüşvetçiler, hırsızlar, halkın sırtından semirmiş olanlar, kadına, çocuğa karşı suç işleyenler elini kolunu sallayarak çıkacak, ancak muhalif gazeteciler terörist diye damgalanıp kapsam dışına bırakılacak.

Halkı açık açık tehdit eden mafyatik çete liderleri aramızda dolaşmaya devam edecek, ancak cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla binlerce yurttaş yargı baskısıyla susturulmaya çalışılacak.

Halka karşı suç işleyenlere paye verilecek, ancak savunma görevini yerine getiren avukatlar sırf bu nedenle yıllarca cezaevlerinde sindirilmeye çalışılacak.

Tüm bu gerçekler ortadayken, kamuoyuna müjde diye duyurulan infaz düzenlenmesi AKP’nin iki yüzlü bir yargı politikasından başka bir şey değildir.

Türkiye Komünist Hareketi

To Top