0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Kadına yönelik şiddete karşı ayağa kalk!
Kadına yönelik şiddete karşı ayağa kalk!

Emek düşmanı ve gerici bir rejimin tesis edildiği son 20 yıllık süreç, ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerin arttığı dönem olmuştur. Son 10 ayda en az 275 kadın, son 20 yıllık AKP iktidarı döneminde ise 7 bin kadının cinayete kurban gitmiştir. Kadına yönelik şiddetin AKP iktidarı döneminde artması tesadüf değildir.

Emek sömürüsünün daha da yoğunlaşması ve gerici ideolojinin etkisini artırması kadınlara yönelik ayrımcılık, eşitsizlik, şiddet ve cinayetlere varan bir tablonun ortaya çıkmasının ana nedenidir. AKP eliyle kurulan gerici rejimin iktidara taşıdığı tarikatlar tarafından her gün kadın karşıtı fetvalar ortadadır. Uluslararası veriler ülkemizin kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddet sıralamasında dünya ülkeleri arasında 26. Sırada olduğunu gösteriyor.  

Sadece ülkemizde değil kapitalist dünyada kadınlara yönelik şiddetin hız kesmeden sürmesi bugün kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini daha önemli kılmaktadır. Başta kadınlar olmak üzere ülkemizin ilerici güçleri mücadeleyi yükseltmelidir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde AKP tarafından iptal edilen İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi ve eşit, özgür, laik bir ülke için mücadeleye çağırıyoruz. 

Bütün üye ve dostlarımızı 'Şiddete, Gericiliğe, Yoksullaşmaya Karşı, Eşit, Özgür, Laik Bir Ülke İçin Kadınlar Buluşuyor' çağrısı ile İlerici Kadınlar Derneği (İKD) saflarında buluşmaya çağırıyoruz. 

WhatsApp