0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

""Kanal İstanbul"" yağma ve talan demektir
""Kanal İstanbul"" yağma ve talan demektir

Ülkenin en büyük rant ve emlak projesine hayır!

AKP ve yandaşlar tarafından “Kanal İstanbul” olarak sunulan proje, ülke tarihinin en büyük rant ve emlak projesidir.

Bu projenin adı bile yanlıştır. Türkçe dil bilgisine göre “İstanbul Kanalı” denmesi gerekirken bizzat Erdoğan tarafından Amerikan özentisi bir isimle anılması bile bu projenin arkasındaki zihniyeti göstermesi bakımından manidardır.

Bu proje bir fabrika ya da üretim tesisi değildir. Bu proje, ülkenin kalkınması için üretilen bir proje değildir. Doğrudan yandaş müteahhitler ve inşaat patronlarının rant elde etmesi için uydurulmuş bir projedir.

Bu proje rant kadar doğrudan yağma projesidir. Arazilerin yandaşlar ve inşaat patronları tarafından yağmalanması projesidir.

Bu proje için gereken mali kaynağı, beklenen Marmara depremi için kullanmayı akıllarına getirmeyenlerin amacının hizmet değil rant ve yağma olduğu açıktır.

Köprü ve otoyol yapmakla övünen AKP, bu örnekleri “Kanal İstanbul” için referans göstermektedir. Ancak yapılan köprü ve otobanların nasıl bir soygun olduğu, halkın parasının hortumla yerli-yabancı şirketlere nasıl bağlandığı gün gibi ortadadır.

Cumhuriyet döneminin bütün ekonomik birikimini, özelleştirmelerle yerli ve yabancı sermaye peşkeş çeken AKP iktidarı, ülke ekonomisini tamamen emperyalist tekellere teslim etmiştir. Bu iktidarın, patronlara para musluklarını  bağlamasını yatırım ve kalkınma diye sunması sahtekarlıktır!

Doğaya, çevreye, insana ve İstanbul’a düşman bu proje, AKP’nin sınıfsal karakterini de göstermektedir! AKP emekçi halkın değil, bir avuç müteahhittin işlerini yürüten bir partidir.

Bu düzen patronların, yandaşların, tarikatların ve AKP’nin!

Ama bu memleket emekçi halkın!

Bekle bizi İstanbul!

Türkiye Komünist Hareketi

WhatsApp