Basın Açıklamaları

Adı gibi kendisi de yanlış!

Ya kanal ya İstanbul!

Ya rant ya memleket!

Amerikan ağzıyla konuşan AKP’lilerin söylediği “Kanal İstanbul”un adı da yanlış kendisi de yanlıştır. Türkçe doğrusu “İstanbul Kanalı” olan bu proje yeni bir yağma ve rant projesidir!

Bu proje ile amaçlanan inşaat patronlarına yeni rant alanları açmaktır. Bu proje doğaya zarar vereceği gibi İstanbul’un sermaye tarafından yağmalanmasıdır!

Bu yağmaya ve ranta hayır diyoruz!

Adı da kendisi de yanlış olan AKP dayatmasına karşı İstanbul’un emekçi halkını mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

To Top