Basın Açıklamaları

Krizin çözümü piyasa değil, devletleştirmedir!

Orta vadeli program değil, batak!

AKP iktidarı 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program açıkladı. Her yıl revize edilen üç yıllık programların hedefleri neredeyse hiçbir zaman tutmazken, yeni programla ekonomik “batağın” ne denli büyük olduğu da itiraf edilmiş oldu. Üç yıllık programda ne işsizlik, ne enflasyon, ne ekonomik refah bulunmaktadır. 49 sayfalık programdan sermayeye “teskin edici” sözler, emekçi halka ise acı reçete çıkmıştır.

Orta vadeli programda belirlenen işsizlik ve enflasyon hedefleri emekçilere “size acı reçete” uygulayacağım anlamına geliyor. Gene programda hedeflenen seçim dönemi bütçe açığı ise emekçi halktan “oy devşirme” isteğinin açık itirafıdır.

Yapılan tüm makyajlara ve laf salatasına rağmen saklanamayan gerçek, krizin büyüklüğüdür! AKP’nin şişirme verileri dahi, bir önceki yılın hedeflerinin yakınına geçmemektedir. Kapitalizmin genel krizi de düşünüldüğünde, büyüme hedefleri sefalet gerçeğinin üstünü örtememektedir.

Hazırlanan program, piyasacı anlayışın hiçbir bilimsel temele sahip olmadığını kanıtladığı gibi, programın bir avuç patron için hazırlandığını göstermektedir.

Türkiye’nin geleceği yol ayrımındadır ve orta vadeli program batağı işaret etmektedir.

Türkiye işçi sınıfı kendisine dönük saldırı hazırlığı anlamına gelen bu programı reddetmek zorundadır.

Türkiye ekonomisi iktidar ve muhalefetin ezberlediği “piyasacı para politikalarıyla” çözülemez. Kamucu, planlı ve toplumcu bir kalkınma anlayışı ile sosyalist ekonomi programı Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri tek kurtuluş programıdır.

Orta vadeli programa mahkum değiliz, emekçilerin kendi karşı programı hazırdır!

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye’nin önündeki yol ayrımının bataklıktan feraha çıkması için kapsamlı bir devletleştirme programı önermektedir.

Bugüne kadar emekçilerin aleyhine çalışan bu çark tersine çevrilecektir. Türkiye işçi sınıfının ve aydınlarının birikimi Türkiye’nin önündeki kamucu, planlı ve toplumcu ekonomik anlayışın yollarını oluşturmaya hazırdır.

Partimiz tüm gücüyle bu birikimi açığa çıkarmak için Türkiye’nin ilericilerini, aydınlarını ve emekçilerini kamucu ekonomi politikası için mücadele etmeye çağırmaktadır.

To Top