Basın Açıklamaları

Krizin Faturası Gençliğe Kesilemez! 

Krizin Faturası Gençliğe Kesilemez! 

KYK Borçları Silinmeli, Krediler Bursa Döndürülmelidir! 

İktidara geldiği günden bu yana, emperyalizmin, sermaye sınıfının ve gerici örgütlenmelerin çıkarına hizmet eden AKP iktidarı, emekçi sınıflara sömürü ve yoksulluk,  gençliğe ise geleceksizlik ve işsizlik dışına bir şey sunmamaktadır. 

Eğitim her alanda piyasaya açılmış, eğitime para getiren bir sektör, gençliğe ise müşteri olarak yaklaşılmış ve en temel hak olan eğitim hakkı üzerinden büyük rantlar ve kazançlar elde edilmiştir. 

Gençliğin okumak ve yaşamak için çalışmak zorunda bırakıldığı, yine okumak için çalışırken iş cinayetlerine kurban gittiği ülkemizde, AKP iktidarı, işsizlik her ülkede var, belesçiliğe alışmayın kredi alın söylemleriyle bütün bu süreci beslemiş ve sermaye sınıfının çıkarları noktasında gençliğin geleceğine el koymuştur. 

Halkın çıkarlarıyla uyuşmayan, tamamen rant ve kâr odaklı planlanan bir dizi projeye milyarlar akıtılırken, salgın koşullarında gençlik yoksullukla baş başa bırakılmış, AKP iktidarı ise bütün bu süreci görmezden gelmiştir. 

Soygun düzeninin yansıması olan kredi uygulaması, bir dizi üniversite öğrencisini borçlandırırken, yine kredi faizleri üzerinden büyük miktarda paralar elde edilirken, bugün bir çok öğrencinin kredisi kesilmiş ve ödeme talebinde bulunulmuştur. 

Atılan bu adım, AKP iktidarının gençliğe geleceksizliği reva gördüğünü, ekonomik krizin faturasının gençliğe kesilmeye çalışıldığını gün yüzüne çıkarmıştır. 

Gençliğe millet bahçelerinde bedava kek ve interneti reva gören bu düzenle kavga edilmelidir.

Geleceksizliğin, işsizliğin olmadığı bir ülke, eğitimin her noktasında ücretsiz olduğu bir eğitim sistemi yalnızca sosyalizmle mümkündür! 

KYK borçları silinmeli, krediler bursa döndürülmelidir! 

Kredileri kesilen öğrencilerin mağduriyeti en kısa sürede giderilmelidir! 

TKH Gençliği 

11.07.2020

To Top