Basın Açıklamaları

Krizin Faturasını Gençliğe Kesmenize İzin Vermeyeceğiz!

AKP iktidarı sermaye ile el ele vererek yarattığı ekonomik krizin faturasını, KYK yurtlarına yapılacak olan yüksek oranlı zamlarla gençliğe ödetme derdindedir. En temel insanı hak olan eğitimi, barınmayı, sağlığı, ulaşımı kar getirecek birer sektör olarak gören piyasacı zihniyetin AKP eliyle atmış olduğu bu adım, sermaye düzeninin bu memleketin aydınlık geleceği olan gençliğe neyi reva gördüğünün de resmidir. 

Gençliğin okumak için çalışmak, çalışmak da yetmediği için kredi sistemiyle borçlanmak zorunda bırakıldığı bu düzende her yıl binlerce sıra arkadaşımız emek vererek geldiği üniversite sıralarını bırakmak zorunda kalmaktadır.

Piyasacı-gerici zihniyet, devlet yurtlarının kapasite yetersizliği sorununa çözüm üretmek şöyle dursun az görmüş olacak ki bir de KYK yurtlarına zam yapmaktadır. Emekçi ailelerin çocukları için eğitim her geçen gün ulaşılabilirliğini yitirirken ülkemizde sömürü düzeninin doğurduğu eşitsizlik ve imkânsızlıklar derinleşirken bu adımın gerici tarikat ve cemaat yurtlarına yönelik var olan mahkûmiyeti daha da arttıracağı bilinmelidir.

AKP, bir yandan piyasacılıkla gençliği müşteri yerine koyan özel yurtlara alan açmakta bir yandan da her türlü pisliğin, taciz-tecavüz, intihar haberlerinin, baskının eksik olmadığı şer yuvası tarikat ve cemaat yurtlarının elini güçlendirmektedir.

Önümüzdeki süreçte tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanacak her olumsuz olayın sorumlusu gençliğin barınma hakkını gasp eden AKP’dir!

Sözde AKP karşıtlığı yaparak, özünde AKP’nin piyasacı ve gerici değerleriyle kavga etmeyen ve sermayenin temsilciliğine talip olan düzen aktörlerininse bugün en temel insanı ihtiyaçlarımızı gasp eden sermaye düzeniyle bir derdi olmadığı dolayısıyla gençliğin sorunlarını çözemeyeceği ortadadır! 

Gençliği oy deposu olarak gören düzen siyasetinin gençliğe vaatleri sermayenin kasalarının dolacağı yerle sınırlıdır!

Oysa bugün gençliğin ve emekçilerin sorunlarının tek çözümü kamucu bir anlayıştan geçmektedir. Yerli ve yabancı sermayenin cirit attığı memleketimizdeyse barınma başta olmak üzere tüm haklarımızın geri kazanılmasıysa bu harami saltanatı sürdüğü müddetçe mümkün olmayacaktır.  

Bugün AKP’nin temsilciliğini yaptığı sermaye düzeniyse bütün bu tablodan azade değildir! Sermaye düzeni ve temsilcisi AKP gençlikten tarikatlara mürit devşiremeyeceği gibi harami saltanatına yandaş da çıkartamayacağını bilmelidir!

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği ne AKP beslemesi tarikat ve cemaat yurtlarına ne de harami saltanatına geçit vermeyeceğini bir kez daha ilan eder ve üniversiteli gençliği insanca bir yaşam için mücadeleye, eğitimin, barınmanın, sağlığın, ulaşımın ücretsiz olacağı Sosyalist Türkiye kavgasına güç vermeye çağırır.

TKH Gençliği

02.07.2022

To Top