Basın Açıklamaları

Laikliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Türkiye AKP eliyle karanlığa gömülmektedir. Artık insanların yaşam tarzına doğrudan müdahale edilmekte, kişisel özgürlük alanları bizzat devlet gücüyle sınırlandırılmaktadır!

Devlet tarafından konulan yasaklar, bugün dünyadaki şeriat rejimlerini aratmayan boyuta gelmiştir! Gericiliğin toplumsal zemini bugün artık doğrudan devlet tarafından döşenmektedir.

Alkol satılmasının yasaklanması, sıradan bir pandemi önlemi değildir. Bu yasak, AKP eliyle kurulan “yeni rejimin” şeriat kurallarına göre uyumlulaştırılmasıdır! İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinden sonra atılan bu adım, AKP’nin önümüzdeki dönem daha ileri adım atmasının provası olarak görülmelidir. Bu çok tehlikeli bir gidiştir!

Alkol satış yasağının, en çok domuz bağıyla insanları katleden şeriatçı kesimleri sevindirmesi nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalındığını yeterince somutlamaktadır.

Son dönem yaşanılan örnekler AKP’nin dinci tabanını konsolide etmenin ötesine geçmiştir. Bu adımlar ülkemizin IŞİD zihniyetine teslim edilmesine hizmet etmektedir.

Laikliğin ortadan kaldırıldığı bir tabloda kişisel hak ve özgürlüklerin de ortadan kalkacağını artık yaşayarak görüyoruz!

Bu tehlikeye karşı bütün yurttaşları laikliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz!

To Top