Basın Açıklamaları

Metal işçisi AKP’nin OHAL’ine boyun eğmez!

Metal işçilerinin patronlara karşı başlattığı grev bir kez daha AKP tarafından “milli güvenlik” bahanesiyle yasaklandı.

Daha önce de metal işçilerinin pek çok grevini, Asil Çelik grevini, THY grevini ve Şişecam grevini yasaklayan AKP, işçilerin mücadelesinden korkmaktadır. AKP’nin savunmaya çalıştığı sermayenin haklarıdır.

AKP’nin milli güvenliği sermaye ve uluslararası tekeller içindir!

Bugün de Olağanüstü Hal sermaye ve tekeller için kullanılmakta, işçi sınıfının en küçük hak arama isteği dahi şiddetle bastırılmaya çalışılmaktadır.

Dört ilde binlerce metal işçisinin uluslararası tekellere karşı başlattığı grev, OHAL ve “milli güvenlik” bahanesiyle yasaklanmaya çalışılırken, işçiler bu yasağı tanımayacağını ve grevlerini sürdüreceklerini ilan ettiler.

Grev hakkı elinden alınmaya çalışılan, “üç otuz paraya” mahkum edilmeye çalışılan, örgütlü gücü hiçe sayılan metal işçisi AKP’nin bu oyununu bozacak.

Metal işçisi kardeş,

Her gün “büyük oyun” edebiyatı yapanların tek oyunu zenginlerin seni sömürmesi içindir.

Her gün “biz beraber yürüyoruz bu yolları” diyenlerin yürüdüğü yol uluslararası tekellerin yoludur. Bu yol işçiye düşmandır.

Her gün “din, iman” diyenlerin tek taptığı Amerikan dolarıdır.

AKP’nin ve sermayenin tek istediği senin örgütlü gücünü kırmak, grev aracını kullanamaz hale getirmektir.

Metal işçisi bu durumu asla kabul etmez. Bu grev yalnızca dört ildeki işçilerin grevi değil, tüm işçi sınıfının grevidir.

Bugün EMİS’e karşı kazanılacak zafer, yarın MESS’e karşı kazanılacaktır.

Dün nasıl Türk Metal’i ve MESS’i dize getirdiysen, bugün de AKP’yi ve sermayeyi dize getireceksin.

Haydi, şimdi tüm fabrikalarda atölye atölye grev komitelerini kur ve patron partisi AKP’ye gücünü göster.

Türkiye Komünist Hareketi Birleşik Metal İşçileri Sendikası öncülüğünde başlatılan grevi tüm gücüyle destekleyeceğini ilan eder ve tüm emekçileri metal işçilerinin grevini desteklemeye çağırır. Metal işçilerinin kazanacağı zafer, AKP’ye başkanlık girişimi öncesi atılacak ilk tokat olacaktır.

Metal işçisine ne OHAL’iniz, ne de yasaklarınız sökmez. Metal işçisi yasaklarınıza da, diktatörlük girişimlerinize de boyun eğmez!

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

23 Ocak 2017

To Top