Basın Açıklamaları

Metal işçisinin hakkını böyle gasp edemezsiniz!

Eskişehir’de Zeytinoğlu Grup’a ait üç ayrı fabrikada çalışan beş yüze yakın metal işçisi emeklerinin karşılığını almak için haftalardır direniyor.  Direnişlerini farklı alanlara taşıyarak sesini duyurmak isteyen metal işçileri, son çare olarak Ankara’ya yürümeyi hedeflerken, polisin azgın saldırganlığına uğradı.

İşçilerin hak arama eylemlerine karşı her türlü zorbalığı gösteren AKP iktidarı ve polisi, bir kez daha aynı taktiğe başvurarak işçileri susturmaya çalışıyor.

Patronların yılmaz temsilcisi AKP iktidarı ve onun koruyucusu olan polisin, metal işçilerine dönük bu tutumu kabul edilemez!

Kendi emeklerinin karşılığını isteyen emekçilere karşı alınan bu tutum, iktidarın sömürücü yüzünün en somut yansımasıdır.

Metal işçilerinin haklı talepleri karşısında acımasızca polis copuna ve gazına sarılanlar, işçilerin taleplerini bu şekilde bastıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar.

İktidar, geçmişte de TEKEL’de, Yatağan’da, Şişecam’da, MESS grevlerinde, havalimanı işçilerinin direnişinde polis baskısını devreye sokarak bastırmaya çalışmış, ancak başaramamıştı.

Bu kez daha başarısız olacaklar! Metal işçisi her türlü baskıya ve vurdumduymazlığa karşı hakkını alacak.

Eskişehir’deki saldırı tüm işçi sınıfına yapılmış bir saldırıdır. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, işçi sınıfına dönük bu saldırganlığı protesto etmekte ve kınamaktadır!

Bu saldırı karşısında gözaltına alınan Birleşik Metal İşçileri Sendikası üye ve yöneticilerinin derhal serbest bırakılmaları gerekmektedir. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, bu saldırganlık karşısında yaralanan tüm sendika üye ve yöneticilerine geçmiş olsun dileklerini iletir, kendileriyle ve direnişleriyle yan yana olduğumuzu ilan ederiz.

Türkiye Komünist Hareketi

24.10.2019

To Top