Basın Açıklamaları

Milliyetçilik değil, emekçilerin kardeşliği sorunları çözebilir! 

Sovyetler Birliği döneminde resmi olarak Azerbaycan’a bağlı olan, şimdi ise Ermenistan kontrolünde kendisini ayrı bir cumhuriyet olarak gören Dağlık Karabağ’da yaşanan sorun, geçmişte yaşanan acı olaylardan sonra bugün Azerbaycan-Ermenistan arasında fiili bir savaşa dönüşmüş durumdadır. 

Yaşanan bu gelişmenin, yıllardır birlikte yaşamış iki eski Sovyet halkının, Azerbaycan ve Ermenistan emekçi halklarının kardeşliğine darbe vurmasına izin verilmemelidir. Bugün ortaya çıkan ihtilafın, iki ülke arasındaki köklü, tarihi ve sınırdaş ilişkilere dayanarak bağımsız bir müzakere ile çözümünün yolu zorlanmalıdır.

Bölgesel ve emperyalist güçlerin yeni bir vekalet savaşına Kafkaslar’da izin verilmemelidir. Emperyalizmin Doğu Avrupa’da ve Ortadoğu’da giriştiği istikrarsızlığın bir benzerinin Kafkaslar’da ortaya çıkmasına karşı durulmalı, her türlü provokasyona karşı Azerbaycan ve Ermenistan emekçileri uyanık olmalıdır.

Milliyetçi bakış değil, emekçilerin kardeşliği sorunları çözebilir. İki ülke arasında yaşanan savaş ve çatışmanın derhal son bulması, acilen ateşkes ilan edilmesi ve diplomatik görüşmelere şartsız başlanması atılması gereken ilk adımdır.

Türkiye Komünist Hareketi

Merkez Komitesi 

To Top