Basın Açıklamaları

Okan Üniversitesi geleceğimizi çalıyor!

Müşteri değil, öğrenciyiz!

Ülkemizde sermaye düzeninin yağma, rant ve sömürü politikaları AKP iktidarı ile daha da güçlenmiş, sağlık, eğitim, ulaşım başta olmak üzere bütün insani ihtiyaçlar hizmet olmaktan çıkarılarak bir sektör haline getirilmiştir. Eğitim sistemi de yaşanan bu dönüşümden nasibi alarak sermaye sınıfı açısından ciddi bir para kaynağı haline gelmiş durumda.

Her fırsatta yeni üniversite açmakla övünen AKP iktidarının ifade ettiği işte bu gerçektir. Ülkemizde özel okul sayıları her geçen gün artmakta, reklam ve pazarlama mantığıyla çalışan bu sözde üniversiteler “diploma satmakta” ve öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşması ve gelişimiyle ilgilenmek bir yana, taksit peşine düşmektedir.

Son olarak Okan Üniversitesi’nin ekonomik krizden kaynaklı taksit ödemesi yapamayan öğrencilerin kayıtlarını yenilememesi bu sömürü düzenini gözler önüne sermiştir. Bozuk düzende sağlam çark yoktur!

Gençliğin işsizlik sorunu ve geleceksizlik kaygısı ortadayken, sermaye düzeninin ve AKP iktidarının sorumlusu olduğu ekonomik krizin faturasının gençliğe kesilmesi ise bu düzenin gençliğe neyi reva gördüğünü açıklamaktadır.

Üniversiteli gençlik, ekonomik krizin faturasının gençliğe kesilmesine izin vermeyecektir!

Her fırsatta öğrencisini önemsediğini ifade eden Okan Üniversitesi’nin attığı bu adım ikiyüzlülüğünü ortaya çıkartmıştır. Okan Üniversitesi, öğrencileri mağdur eden bu adımdan derhal vazgeçmelidir.

Öğrenci gençliğin önünde ise haklarını savunmak kadar, eşitsizliği ve geleceksizliği yaratan bu özelleştirme düzenine karşı mücadele etme görevi bulunmaktadır.

Üniversiteli gençlik, parasız, eşit, bilimsel ve ulaşılabilir bir eğitimin mücadelesini yükseltmelidir.

Üniversiteli gençlik, tüm özel okul ve yurtların devletleştirilmesi için kavga vermelidir.

TKH Gençliği

08.05.2021

To Top