Basın Açıklamaları

Partimiz “Türkiye Komünist Hareketi” kuruldu.

Basına ve Kamuoyuna,

Sosyalizmin bağımsız siyasal hattını örmek için yola çıkıyoruz.

Partimiz “Türkiye Komünist Hareketi” kuruldu.Sosyalist Türkiye için…

Kapitalist sömürünün, emperyalist tahakkümün ve gerici bir iktidarın hüküm sürdüğü bir düzende yaşıyoruz. Böyle bir düzende emekçilerin insanca yaşama hakkı ve şansı bulunmuyor. Her yıl binlerce işçinin ekmek parası için iş cinayetlerine kurban gittiği, haksız ve hukuksuz uygulamalarla yurttaşlarımızın en temel haklarının ayaklar altına alındığı ve gericiliğin ülkeyi teslim aldığı bir baskı rejimiyle karşı karşıyayız. Böyle bir düzende başta Kürt sorunu olmak üzere ülke sorunlarının eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde çözümü mümkün değildir.AKP iktidarı ile birlikte ülkemizde bir karşı-devrim süreci yaşanmıştır. Cumhuriyetin bütün kazanımlarının yok edildiği bu karşı-devrim süreci, yeni bir rejime dönüşümle sonuçlanmıştır. Bu rejimde laiklik bitirilmiş, hukuk ayaklar altına alınmış, sosyal devlet piyasaya kurban edilmiş ve anayasal rejim rafa kaldırılmıştır.

Bu rejim, gerici, işbirlikçi ve emek düşmanı bir rejimdir. Ülkemiz bu karanlık, emek düşmanı ve işbirlikçi rejimden bir an önce kurtarılmalıdır.

Bugün ülkemizin ve emekçilerin kurtuluşu için sosyalizmi bir hedef olarak ortaya koymayan siyasi arayış ve programların başarı şansı bulunmuyor. Ne radikal ya da sosyal demokrasinin, ne liberalizmin, ne Türk ya da Kürt ulusalcılığının sermaye düzeni karşısında gerçek bir seçenek olması mümkün değildir.

Tek yol, gerçek solun, başka bir deyişle sosyalizmin siyasi bir hareket olarak kitlesel örgütlenmesidir. Sosyalizmin, toplumsal bir seçenek haline gelmesi için bağımsız bir siyasal hatta sahip olması birinci ilkemizdir. Ülkemizin kurtuluşunun tek yolunun sosyalizm olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Sosyalist Türkiye, eşitlikçi, özgürlükçü, adaletin hüküm sürdüğü laik bir emekçi cumhuriyeti olacaktır.

Bu amaç, misyon ve mücadeleyle yola çıkıyoruz. Türkiye’de sosyalizmin bağımsız siyasal hattını örmek ve sosyalizmi toplumsal bir seçenek haline getirmek için Türkiye Komünist Hareketi adıyla yeni bir partinin kuruluşunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Türkiye Komünist Hareketi(TKH), sosyalist Türkiye ve sosyalist cumhuriyet şiarıyla ülkemizde sosyalizmin kitlesel bir siyasal hareket olarak örgütlenmesi hedefiyle ve 1920’den bugüne önemli bir tarihsel birikime ve mücadele hattına sahip Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden ayağa kalkması için yola çıkıyor.

Eşitlikçi bir düzen ve insanca bir yaşam için,
Laik bir ülke için,
Bağımsız bir Türkiye için,
İşçi sınıfının iktidarı için,
Sosyalist bir cumhuriyet gerek!

Türkiye Komünist Hareketi
18 Ağustos 2015

To Top