Basın Açıklamaları

Patronlara ve reform yalanına boyun eğmeyeceğiz! 1 Mayıs’ta emeğinin hakkı için ayağa kalk!

Uzun yıllar boyunca sömürünün derinleşmesi ve emperyalizm işbirlikçiliğinin büyümesi için canla başla çalışan gerici bir iktidarın ve patron sınıfının 1 Mayıs 2019 öncesinde yaptıklarının bizleri şaşırtması için bir neden bulunmuyor.

Türkiye işçi sınıfı  geride kalan yaklaşık yirmi yıllık dönemi, sermaye iktidarının ve onun amiral gemisi olan AKP’nin özelleştirme saldırısı, sosyal devletin tasfiyesi, esnek üretim ve derinleşmiş sömürü dalgası ile yağma ve talan altında geçirmiştir.

Gelinen noktada, ülkemizin tüm değerlerinin yerli ve yabancı tekellere peşkeş çekilmesinin, sömürü düzeninin Başkanlık gibi yöntemlerle tahkim edilmeye çalışılmasının sonuçları açıktır: İşsizlik ve yoksullaşma…

Her ne kadar düzen partileri ve patronlar bunun tersini iddia etse de, emeğe dönük saldırıyı kesintisiz bir şekilde devam ettirmeleri  bu tabloyu doğrulamaktadır. Sağıyla, soluyla, patron örgütleriyle, düzen partileriyle üzerinde uzlaşılan “reform paketi” işçi sınıfına dönük hazırlanan saldırı paketidir.

Mezarda emekliliğin, çalışma sürelerinin uzamasının, sosyal hakların tasfiyesinin son halkası olarak görülebilecek kıdem tazminatının gasp edilmesi bu saldırının en temel halkasıdır. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dayatması da kıdem tazminatı ile birlikte işçilerin cebine bir hortum daha takılarak patronların ve sermaye gruplarının ihya edilmesinden başka bir şey değildir.

Bugün, başta kıdem tazminatı olmak üzere, emekçilerin en temel haklarının sermayeye peşkeş çekilmesine karşı verilecek mücadele en temel görev olarak karşımıza çıkmıştır.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, gerici AKP iktidarına ve patronlara karşı, reform yalanına boyun eğmediğimizi göstermek için tüm emekçileri ayağa kalkmaya, Parti saflarında 1 Mayıs’a katılmaya çağırmaktadır.

Partimiz, Türkiye çapında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun ve Gaziantep’te yapılacak 1 Mayıs mitinglerinde yerini alacaktır.

Yaşasın 1 Mayıs işçi sınıfının sermayeye karşı birlik, mücadele ve dayanışma günü!

Reform yalanına boyun eğme, emeğine ve kıdem tazminatına sahip çık!

HAYDİ 1 MAYIS’a!

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

20 Nisan 2019

To Top