Basın Açıklamaları

Saltanatı dün kaldırdık, yine kaldıracağız!

Türkiye’nin tarihsel ilerlemesinde önemli bir adım olan saltanatın kaldırılışının 100. Yıldönümünü hatırlamak ülkemizin içinde bulunduğu koşullar açısından bugün daha da önemli bir hale gelmiştir.

Cumhuriyet, egemenliğin hanedandan, sülaleden ve padişahlardan alınarak halka verilmesidir. 1 Kasım 1922 tarihinde TBMM tarafından saltanatın kaldırılması, egemenliğin Osmanlı ailesinden alınıp bütün yurttaşlara verilmesi olarak Cumhuriyet’in temelini oluşturmuştur.

Saltanat öykünmecilerinin iş başında olduğu ve hatta yeni bir saltanat rejiminin hayata geçirildiği bir dönemdeyiz. Cumhuriyet’in tasfiye edildiği, Cumhuriyetin bütün kazanımlarının tek tek ortadan kaldırıldığı, Cumhuriyetin bütün değerlerinin yağmalandığı 20 yıllık sürecin sonunda Türkiye’nin geldiği yer ne yazık ki, yeni bir saltanat rejimidir!

Bugün sermayenin egemenliği altında burjuvazinin saltanatı vardır. Nüfusun küçük bir azınlığı emekçi halkın üzerinde paranın saltanatını kurmuşlardır!

Bugün tek adam rejimiyle yeni bir saltanat sermayenin gerici çıplak istibdat rejimi olarak AKP tarafından yaşama geçirilmiştir!

Bugün Abdülhamit ve Vahdettin başta olmak üzere Osmanlı sultanlarına duyulan hayranlık ve yapılan Osmanlıcılık, kurulan tek adam rejiminin ideolojik payandasıdır. Cumhuriyet ve halk egemenliği ile derdi olanların Osmanlıcılık yapması boşuna değildir!

Bugün saltanat, başkanlık sistemi adıyla kurulan tek adam rejimidir!

Bugün saltanat, ülkenin limanlarını, madenlerini, topraklarını, fabrikalarını ve bütün değerlerini yağmalayan haramiler saltanatıdır!

Bugün saltanat, halk egemenliği yerine sermayenin ve bir avuç zengin azınlığın saltanatıdır!

Dün kaldırdık, yine kaldıracağız!

To Top