Basın Açıklamaları

Savaşa hayır demek yasaklanamaz!

İstanbul Valiliği tarafından “Savaşa hayır” içerikli her türlü etkinliğin, siyasal çalışmanın ve basılı material dağıtımının bile yasaklandığı duyurulmuştur.

Bu karar, toplumsal hassasiyetleri gözetme gerekçesine dayandırılarak meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki bugün ülkemizde halkın büyük çoğunluğu AKP ve MHP tarafından ülkemizin Suriye ile savaşa sürüklenmesine karşıdır!

Bu karar, açıktır ki, siyasal partilerin çalışmalarını yasaklamak anlamına gelmektedir. Bu karar AKP tarafından kurulan başkanlık rejiminin bir istibdat rejimi olduğunun somut örneğidir.

Yine aynı şekilde Aydın Valiliği tarafından “şehit yürüyüşü” adıyla “savaşa evet” gösteri yürüyüşü düzenlenmesi, bugün ülkemizde hukukun, demokrasinin ve devlet tarafsızlığının ayaklar altına alındığını bir kez daha göstermiştir.

AKP ve MHP tarafından savaşa evet demek yasal iken savaşa hayır demenin yasaklanması anayasaya aykırıdır!

Siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanamaz!

Türkiye Komünist Hareketi, savaşa hayır demeye, Suriye’de savaşa benzin döken mezhepçi politikalara ve ülkemizin yanı başında El Kaide Emirliği kurmak isteyenlere karşı sesini ve mücadelesini yükseltmeye devam edecektir!

Bu düzen onların, bu memleket bizim!

To Top