Basın Açıklamaları

Savaşı durdurmak için Tezkere Meclis’ten geçmemeli!

7 Haziran seçimlerinde sandıktan umduğunu bulamayan AKP iktidarı, 1 Kasım’da yapılacak seçimi beklemeden ülkemizi felakete götürecek adımlar atmaktan geri durmuyor. Türkiye seçime giderken ve seçim tarihi olarak 1 Kasım’ın netleştiği bir tabloda Kuzey Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin yarın Meclis’te görüşülecek olması büyük bir garabet örneğidir.

Bu tezkerenin seçim hükümeti kurulmadan önce AKP tarafından apar topar Meclis’e sunulmuş olması ise başka bir garabet örneği olarak gayri-meşru sayılmalıdır. Bugün ülkemiz AKP’nin Ali Cengiz oyunlarıyla yönetilmektedir. Bu oyunun bozulması gerek. Ülkemiz AKP iktidarının yol açtığı tahribatların bir yenisini daha kaldırmamalı.

Önümüzde, ülkemiz adına en büyük felaketlerden birisi olacak sınır ötesi askeri harekat olasılığı bulunmaktadır. Ortadoğu’da yaşanan savaşların içine çekilecek ve ABD emperyalizmin çıkarları için ülkemizi savaşa sokacak her adımın büyük maliyetleri bulunmaktadır.

Seçim öncesi görüşülecek olan bu tezkere AKP iktidarının seçimlere yaklaşımının bir göstergesi ve seçim sonuçlarının şimdiden yok saydığının en büyük örneğidir.

Ancak bundan daha önemlisi, bu tezkerede Ortadoğu’ da ABD emperyalizminin çıkarlarının en büyük temsilcisi konumunda bulunan AKP’ nin niyetinin ve misyonunun açık işaretinin bulunmasıdır.

Bu tezkere, ülkemizin savaşa sokulmasının yolunu açmaktadır.

Bu tezkere, çatışma ortamı bahane edilerek ülkemizin emperyalizmin çıkarları doğrultusunda kullanılması talebidir.

Bu tezkere, Kürt sorununda şiddeti bir silah olarak kullanma tehditidir.

Bu tezkere, Suriye’de meşru Esad yönetimine karşı sözde mücadele eden dinci terör örgütlerine fiili yardımın ve bunları kollamanın kılıfıdır.

Bu tezkere reddedilmelidir. Ülkemizde gerek Kürt sorunu, gerek Ortadoğu’da yaşanan terör sorunu ve gerekse Irak ve Suriye’de yaşanan iç savaş sorunu Türkiye’nin sınır ötesi askeri operasyonuyla daha da büyüyecektir. Ülkemiz ABD emperyalizmin piyonu olarak Ortadoğu’ya çekilmek istenmektedir. Uzatılmak istenen bu tezkere, ülkemize büyük maliyetleri olan bir felaket olasılığı barındırmaktadır.

Bu yetki verilmemelidir. Bilinmelidir ki bu yetkinin kullanılması Saray’da oturan cumhurbaşkanın iki dudağından çıkacak kelimelerden ibarettir.

Ülkemiz felakete sürüklenmeden, Meclis’teki tezkereye halkımız tepkisini koymalıdır. Bugün yok hükmünde bulunan bir Meclis’ten geçirilmeye çalışılacak bir tezkerenin hukuki ve meşru bir yanı olmayacağı herkes tarafından bilinmelidir.

Ülkemiz, tek adam yönetimini fiili olarak hayata geçiren bir cumhurbaşkanının iki dudağı arasındaki sözlere teslim edilemez!

Etmeyeceğiz!

Türkiye Komünist Hareketi

To Top