Basın Açıklamaları

Savunma Yürüyüşü’nün yanındayız!

Avukatların  haklı taleplerini ifade etmeleri engellenemez

Savunma Yürüyüşü’nün yanındayız!

AKP iktidarının baroların yapısına ve seçim sistemine dönük müdahalesine karşı bundan dört gün önce Türkiye’nin dört bir tarafından yürüyüş başlatarak bugün Ankara’da buluşmak isteyen baro başkanlarına  dönük polis tarafından yapılan engelleme kabul edilemez.

Yapılmaya çalışılan müdahalenin, gerici iktidar ve tek adam rejiminin hukuk dışı uygulamalarına  karşı çıkan baroların ve yönetimlerinin tasfiye edilmek istenmesinden başka bir anlamı yoktur. Amaç, baroları bölerek yandaş barolar ortaya çıkmasını sağlamak ve demokrasicilik oyunu adı altında Türkiye Barolar Birliği’ni ve baroları  iktidarın kontrolü altında tutmaktır.

Yargının AKP iktidarının sopası haline döndüğü ülkemizde yargı bağımsızlığı diye bir şey neredeyse kalmamıştır. Mahkemelerin çoğu , Cumhurbaşkanlığı’nın bir apartına dönüşmüş, Adalet Bakanlığı cemaat ve tarikatların arka bahçesi halini almıştır. Bunlar kadar önemli bir diğer şey ise sermaye iktidarına karşı çıkanların yargı eliyle haksız bir şekilde baskı altına alınarak yeri geldiğinde kendilerini savunma haklarının bile ellerinden alınmasıdır. 

Bu açıdan baro başkanlarının  başlattığı “Savunma Yürüyüşü” önem taşımaktadır ve mesele barolara yapılmaya çalışılan müdahalenin ötesine de işaret etmektedir. Yürüyüşe Ankara’da yapılan müdahale tam da bunun göstergesidir.

AKP iktidarının hukuksuzluklar üzerine kurulu düzeni bir kere daha görünür olmuş, kendisine yandaş olmayan barolara ve avukatlara tahammül edemeyen AKP’nin ne yapmak istediği ortaya çıkmıştır.

Tüm halkımız bu gerçeği görmeli ve tavrını emekten, bağımsızlıktan ve laiklikten  yana koymalıdır. 

Türkiye Komünist Hareketi

To Top