Basın Açıklamaları

Şeriata, Faşizme, Karanlığa Geçit Yok!

Geçtiğimiz günlerde Onur Haftası vesilesiyle İstanbul Üniversitesi’nde piknik yapacağını duyuran LGBTİ bireylere yönelik faşist ve gerici sataşmalar ile tehditler, bugün Beyazıt’ta şeriat provasına dönüşmüştür. 

Günlerdir süren tehditler ile bugün şeriat naralarıyla gerçekleştirilen provokasyonun amacı gericilik ve faşizmle toplumun ve gençliğin sindirilmesidir. İstanbul Üniversitesi bu gösteriye göz yummuş, her türlü hak mücadelesini bastıran emniyet ise şeriatçı güruhun korumalığını üstlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi’nde yaşanan bu tablo ilk değildir. “Sivas’ta yaktık yine yakarız!” diyerek devrimci öğrencilere saldıranlar, IŞİD sloganlarıyla üniversiteye girenler, her fırsatta devrimci ve yurtsever öğrencileri hedef gösterenler, bugün de benzer eylemlerini devam ettirmektedir. Orta Çağ’dan kalma insanlık dışı düşünceleri topluma ve üniversitelere dayatmaya çalışan bu yobaz güruh, cesaretini AKP iktidarından ve onun koltuk değneği faşist düşünceden almaktadır. 

Gericiliğin ülkemizde yayılmasında AKP’nin adımlarının etkisi olduğu kadar, siyasal İslamcı ve gerici örgütlenmeleri özgürlük ve sivil toplumculuk kategorisine alan liberalizmin etkisi de yadsınmamalı; özgürlük adı altında Orta Doğu’da kafa kesen cihatçıların önünün nasıl açıldığı unutulmamalıdır. Her fırsatta laikliği sulandırmaya çalışan liberalizm ve geçmişte gerici örgütlenmelerle kol kola özgürlük naraları atanların bugün yaşanan bu tablodaki sorumlulukları ortadadır. 

Bugün AKP kadar düzen siyasetinin “AKP karşıtı” unsurlarının da gerici ve faşist yapılanmalarla kurduğu ortaklıklar görülmelidir, her türden insanlık düşmanı düşünceyle mücadele etmenin şartı bu düzene topyekûn karşı çıkmaktan geçmektedir.

Eşitlik ve özgürlük, insanca bir yaşamın hüküm sürdüğü bir ülkede mümkündür. Bunun için ise gericiliğe, faşizme ve bu düşüncelerin kaynağı olan sermaye düzenine karşı yeni bir düzen kavgasını yükseltmek bir zorunluluktur. 

Tüm bu adımların ise ne üniversiteli gençliğin mücadelesini ne de ülkemizin ilerici birikimini sindirmeye yetmeyeceği bir gerçektir. Bu memleketin devrimcileri, ilericileri, yurtseverleri orta çağın, her türden gerici ve faşist düşüncenin yandaşlığını yapanları memleketten de üniversiteden de süpürecektir. 

Üniversitelerimizi de memleketimizi de kendi ellerimizle aydınlığa çıkartacak, gericiliği tarihin çöplüğüne göndereceğiz!

TKH Gençliği

17.06.2022

To Top