Basın Açıklamaları

Sosyalist cumhuriyet, devrimci siyaset, sınıfın partisi için Atılım!

Türkiye Komünist Hareketi’nin 2020 Konferansı başarıyla tamamlandı:

Sosyalist cumhuriyet, devrimci siyaset, sınıfın partisi için Atılım!

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) 2020 Parti Konferansı, 8 Kasım Pazar 2020 tarihinde delegelerin katıldığı son oturumla başarıyla tamamlanmış, Konferans Siyasi Raporu ve Karar Önerileri onaylanarak Partinin önümüzdeki dönem görev ve mücadele başlıkları karar altına alınmıştır.

Türkiye çapında bütün üyelerin katıldığı birinci turun ardından seçilen 175 delegenin katılımıyla gerçekleşen son oturumla tamamlanan Parti Konferansı’mız ülke ve dünya değerlendirmesi yanında sosyalist hareketin güncel siyasi görevlerini de tarif ederek Parti’nin 1 yıllık yol haritasını netleştirmiştir.

Türkiye işçi sınıfının ve ülkenin komünist partisi misyonuyla kendisini tanımlayan ve sosyalizm mücadelesinin adresi olan Partimiz, 2020 Konferansı sonrasında yoluna daha azimli ve kararlı devam ederken, yeni mücadele döneminde Partinin atılımını temel görev olarak önüne koymuş bulunmaktadır.

Emperyalist-kapitalist dünya sisteminin bugün içinde bulunduğu kriz koşullarında sosyalizm mücadelesini ülkemizde daha ileri mevzilere taşıyacak bir nesnelliğin ortaya çıktığını değerlendiren Konferansımız, ülkede süren ekonomik krizin siyasal bir krize evrileceği saptamasını yaparak sosyalistlerin üzerindeki sorumluluğu güncel olarak bir kez daha tarif etmiştir. Bugün ülkemizde sosyalizmin bağımsız bir odak olarak şekillenmesi acil bir ihtiyaç ve temel görev olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye Komünist Hareketi, önümüzdeki dönemde olası bir seçim gündemi de değerlendirilerek devrimci ve sosyalist güçlerle sosyalist bir ittifakın oluşturulması gerekliliği konusunda üzerine düşeni yapacağını bir kez daha ilan eder.

Ülkenin son 20 yıldır yaşadığı gerici dönüşümün karşısına anti-emperyalist, aydınlanmacı, kamucu ve emekten yana bir program ekseninde güçlü bir siyasal mücadele başlatılması ve bu doğrultuda “Sosyalist Cumhuriyet Programı” üzerinden yeni bir cumhuriyet talebiyle topluma seslenen büyük bir siyasal çalışma karar altına alınmıştır. Aynı zamanda bugün ekonomik krizin bedelinin emekçilere ödetilmesine ve emeğe dönük saldırılara karşı önümüzdeki dönemde kamulaştırma talebinin öne çıkacağı “Kamucu ve Planlı Ekonomi Programı” etrafında bir siyasal çalışma yürütülmesi Konferans’ın kararları arasında yer almıştır.

Partimiz yeni bir sınıf ve sendikal hareketin örgütlenmesi için işçi sınıfı içinde öncü kesimlerin örgütlenme kararlığını sürdürecektir. İşçi sınıfı içinde öncü bir kolun oluşturulması için önüne koyduğu Sınıf Tavrı çalışması, Partimizin stratejik örgütlenmesi olarak görülmelidir. Bu doğrultuda önümüzdeki dönem sendikal örgütlenmeler başta olmak üzere sınıfın örgütlenmesinde yeni örgütlenme araçları oluşturulması karar altına alınmış, eğitim, sağlık, büro, hizmet, emekliler gibi alanlar başta olmak üzere sınıf hareketinde yeni mevziler elde edilmesi amacıyla sınıf içinde yeni örgütlenme araçlarının kurulması için Partinin yeni görevleri tarif edilmiştir.

Bugün komünistlerin önündeki en büyük görevlerden bir diğeri ülkemizdeki emek ve gericilik karşıtı mücadelenin en önemli bileşeni olan ilerici ve emekçi kadınların örgütlenmesidir. Partimiz kadın mücadelesinde mevcut liberal hegemonyanın ve gericiliğin karşısında sosyalist bir kadın hareketinin örgütlenmesi ve güçlenmesi hedefini bir kez daha vurgulamıştır. İlerici ve emekçi kadınların örgütlenmesinde Parti, önümüzdeki dönemde büyük bir çıkışı örgütlemek üzere bütün olanaklarını harekete geçirecektir. Parti Konferansı, kadın hareketinde sosyalist hattın güçlenmesi ve örgütlenmesi hedefiyle, sosyalist ve devrimci kadın örgütlerinin yan yana gelmesi ve güçlü bir 8 Mart kutlanması için gerekli temasların şimdiden başlatılmasını karar altın almıştır.

Sosyalist hareketin, daha etkin bir politik zemine yaslanması için önemli görevlerinden birisi de sermayenin, gericiliğin ve liberalizmin ideolojik saldırılarına karşı devrimci bir ideolojik üretimin gerekliliğidir. İşçi sınıfının ve emekçi toplumsal kesimlerin baskı altına alındığı gerici, milliyetçi ve liberal düşünsel iklimde sosyalist ideolojinin daha etkin kılınması Partinin acil görevlerinden birisidir. Bu doğrultuda sosyalist, emekten yana, ilerici, anti-emperyalist aydınların ortak üretimine dayalı yeni bir ideolojik yayının yayınlanması karar altına alınmış, sosyalist birikimi yansıtacak, solun ilkelerini ve cumhuriyetin ilerici değerlerini savunacak, gericiliğe, liberalizme ve emperyalizme karşı ideolojik mücadele verecek yeni yayın için Parti görevlendirilmiştir.

To Top