Basın Açıklamaları

Sosyalist partilerden ortak Taliban açıklaması:

Emperyalizme ve işbirlikçisi dinci gericiliğe hep birlikte karşı duracağız

Emperyalizm halkların en büyük düşmanıdır ve Afganistan’daki yıkımın sorumlusudur

Bu tarihsel gerçek bugün Afganistan’ın yaşadığı dramda bir kez daha görülüyor. Emperyalist güçler ülkelerin ve halkların zenginlerini talan etmek ve kendi hegemonyasını güçlendirmek dışında hiçbir şeyle ilgilenmez.

ABD emperyalizminin yıllardır süren işgali ile yıktığı Afganistan’dan geriye, şimdi ABD ile anlaşarak iktidara yürüyen şeriatçı bir zorbalıktan başka bir şey kalmadı. ABD işbirlikçileri iktidarı Taliban’a devredip ABD gözetiminde kaçarken, Taliban ABD’nin yeni işbirlikçisi olarak Afganistan’da sahne alıyor.

Kadınlar başta olmak üzere, şeriatçı zorbalığa ve her türlü siyasal gericiliğe hayır diyen insanların geleceği tümüyle yok edilmek isteniyor.

Emperyalizm, halkların başındaki en büyük haydutluktur. Afganistan’da ve her yerde halkların özgürlüğü ve bağımsızlık için emperyalizme karşı mücadele bir zorunluluktur.

NATO’DAN ÇIKILMALIDIR

AKP iktidarı da ABD ve NATO’nun bu yeni planına bağlı olarak Afganistan’da arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışıyor. Erdoğan, Türkiye’nin Afganistan’daki askerlerini “Taliban’ın uluslararası kabulü için bir fırsat” olarak değerlendiriyor, Taliban’la “bir farkımız yok” sözleriyle bu karanlık çeteye yeşil ışık yakıyor.

ABD ve NATO’nun yeni Asya-Pasifik stratejisi gereği el verdiği cihatçı örgütler, tüm Müslüman coğrafya üzerinde emelleri olan, İslam adına her yaptıklarını mubah gören, gerekli gördükleri anda şiddette ve katliamlara kolayca başvuran unsurlar olarak ülkemiz ve halkımız için açık bir tehdittir.

Mülteciler emperyalistlerin ve işbirlikçisi devletlerin masasında pazarlık ve şantaj konusu yapılamaz. Olası göçlerde sınırlar, zulümden kaçan halka kapatılmamalı, savaş suçluları ayıklanmalı, geçişlerde kayıt altına alınarak mültecilere iltica ve üçüncü bir ülkeye geçme hakkı tanınmalıdır.

Taliban hiçbir surette tanınmamalı, AKP iktidarı Afganistan’daki askerleri derhal geri çağırmalı, ABD ve NATO güdümlü cihatçı yayılmacı emellerinden vaz geçmeli ve NATO’dan çıkılmalıdır.

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİSİ DİNCİ GERİCİLİĞE KARŞI DURACAĞIZ

Bizler, Afganistan’daki Taliban zulmüyle karşı karşıya kalan kadınlarla, emekçilerle ve tüm ezilenlerle ve ülkemize göç etmek zorunda kalan mültecilerle dayanışma içinde olacağız. Laiklik, bağımsızlık, demokrasi ve barışı ülkemizde ve bölgemizde kazanmak için emperyalizme ve işbirlikçisi dinci gericiliğe hep birlikte karşı duracağız ve halkların kardeşliği ve dayanışmasını savunmaktan geri durmayacağız.

KAHROLSUN EMPERYALİSTLER VE SİYASAL GERİCİLİKLER

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMASI

YAŞASIN ENTERNASYONALİZM

Türkiye Komünist Hareketi (TKH)
SOL PARTİ
Emek Partisi (EMEP)
Türkiye Komünist Partisi (TKP)

To Top